Nyhetsbrev från Habilitering & Hälsa

8 februari 2011

Vi har bytt telefonnummer

Under januari månad bytte Habilitering & Hälsa telefonnummer. Dessutom har alla habiliteringscenter, mottagningar och personal bytt telefonnummer, och blir anslutna till det gemensamma växelnumret 08-123 35 000. Tolkcentralen behåller dock sitt gamla nummer.
> Lista med Habilitering & Hälsas nya telefonnummer till enheterna 

Föredrag och arrangemang

Handikapp & Habilitering har ett brett utbud av kurser, föredrag och andra aktiviteter. En del riktar sig till en särskild målgrupp och annat är öppet för alla.
> Till Habilitering & Hälsas kurser, föredrag och andra aktiviteter

Program för anhöriga 

Nu har "Program för anhöriga våren 2011" sänts ut till alla familjer som har kontakt med något habiliteringscenter. Har du inte fått något program kan du beställa det via vår webbplats.
> Beställ "Program för anhöriga våren 2011"

För yrkesverksamma och andra intresserade

"Föredrag och arrangemang våren 2011", är Habilitering & Hälsas utbildningsprogram som riktar sig yrkesverksamma och andra intresserade. Vill du ha programmet kan du beställa det via vår webbplats.
> Beställ "Föredrag och arrangemang våren 2011"

Möt författare

Forum Funktionshinder är ett informationscenter med bibliotek, rådgivning, utbildning och andra arrangemang. Exempelvis anordnar Forum Funktionshinder möten med författare som skriver om funktionsnedsättningar. Till föredragen är alla intresserade välkomna. Föredragen är kostnadsfria, men kom ihåg att anmäla dig.

Möt Elisabeth Sandlund, förtattare till "Ulles mamma" 17 & 18 feb

Hur är det att vara förälder till en vuxen kvinna med funktionsnedsättning? Möt författaren till boken "Ulles mamma".

Möt Frida Blomgren, författare till "Annorlunda syskon" 10 & 11 mars

Hur kan det vara att växa upp med ett syskon som har funktionsnedsättning?

> Läs om författamöten och anmäl dig här

Information och filmer om utvecklinstörning

Habilitering & Hälsa har drivit ett projekt med fokus på utvecklingsstörning. Nu finns en kunskapsöversikt, informationsmaterial, artiklar och filmer att ta del av på vår webbplats.
> Till Informationsmaterial om utvecklingsstörning

Nya och uppdaterade publikationer

En hel rad publikationer har nu kommit från tryck. Broschyrerna har även delvis reviderats till innehållet.

 • Råd, stöd och behandling
  Kortfattad information om Habilitering & Hälsa 
 • Vi ger råd, stöd och behandling – lättläst 
  Information om Habilitering & Hälsa på lättläst svenska
 • Att vara förälder till barn med ADHD
  Häfte med konkreta tips till föräldrar som har barn med ADHD.
 • Att undervisa och pedagogiskt bemöta barn med ADHD
  Häfte med konkreta tips till personal i förskola och skola.
 • Är du anhörig till någon med funktionshinder.
  Information om verksamheten vid Kris- och samtalsmottagningen.
 • Värt att veta om bidrag och stöd för vuxna med funktionsnedsättningar.
  Utgiven av Forum Funktiopnshinder. 
 • Klara Mera – center för kognitivt stöd.
  Kort information om verksamheten.

> Ladda ner eller beställ Habilitering & Hälsas publikationer

Boklistor via Forum Funktionshinders webbplats

Är du intresserad av böcker och filmer inom ett visst område kan du gå till Forum Funktionshinders bibliotekskatalog för att söka titlar. Forum har sammanställt listor med tips på litteratur utifrån olika teman, litteratur som du kan låna på Forum Funktionshinders bibliotek.
Du hittar listorna via länkar på Forum Funktionshinders webbplats.
> Boklistor för särskilda ämnesområden, Biblioteket

Vi byter namn till Habilitering & Hälsa

Från den 1 januari 2011 heter vi Habilitering & Hälsa.

> Läs mer om namnbytet till Habilitering & Hälsa

Hälsningar
Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting
www.habilitering.nu