Nyhetsbrev från Handikapp & Habilitering

18 augusti 2006

Flera nya uppdrag till Handikapp & Habilitering

Handikapp & Habilitering har fått flera nya uppdrag under 2006. Det senaste i raden är övertagandet av Datateken vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna och Barnens sjukhus i Huddinge. Datateken är till för barn och ungdomar från 0-18 år med funktionshinder och som ännu inte lärt sig läsa eller skriva.
> Läs mer om Datateket på Karolinska universitetssjukhusets webbplats
Den 24 augusti inviger det nya VUB-teamet sin verksamhet. VUB-teamet ska ge stöd till vuxna med utvecklingsstörning och beteendestörningar.
> Läs mer om teamet för vuxna med utvecklingstörning och beteendestörningar
Under året har Handikapp & Habilitering påbörjat ett samarbetet med barn- och ungdomspsykiatrin för att ge föräldrar och personal utbildning och information om funktionsnedsättningen ADHD.
> Läs mer om arbetet med information och utbildning om ADHD

Föräldrautbildningens kursutbud hösten 2006

Nu hittar du Föräldrautbildningens alla kurser under hösten 2006 i vårt kalendarium. Höstens första kurser är "Utvecklingsstörning - diagnos i sena tonåren", "Hjärnan och minnessystemen" och "Dator till nytta och nöje". Föräldrautbildningens kurser är öppna för föräldrar eller nära anhöriga till personer med funktionshinder.
> Läs mer om Föräldrautbildningens kurser i kalendariet

Nytt från tryck

"Håller Anna på att bli dement" är titeln på Handikapp & Habiliterings senaste FOU-rapport som handlar om beteendeförändringar hos vuxna personer med Downs syndrom. Studien belyser vilka faktorer som kan ha orsakat förändringarna, hur omgivningen tolkar dessa och hur man kan bedöma demensutveckling.
Handikapp & Habilitering har även reviderat en broschyr som handlar om habiliteringens insatser för personer med autism och Aspergers syndrom.
> Du kan beställa materialet eller ladda ned dem som pdf-filer via vår webbplats

Autismverksamheter evakuerade

Autismcenter Nord för barn och ungdom och Autismcenter för vuxna är evakuerade till lokaler i Annexet på S:t Göransgatan 126, 4 tr. Anledningen till detta är ventilationsarbeten som beräknas vara färdigställda i mitten av oktober 2006.
Telefonnummer och postadress förändras inte.
> Läs mer om våra habiliteringscenter

Läs mer om Handikapp & Habilitering och våra verksamheter på vår webbplats, www.habilitering.nu

Vill du avsluta prenumerationen på detta nyhetsbrev? Du kan göra det på vår webbplats.
> Gå till prenumerationsservice för att avsluta prenumerationen