Hoppa till avdelningsmenyn

Hoppa till innehållet

Stäng fönstretStäng fönstret
Skriv ut sidanSkriv ut

Fakta om

Eklöv i närbild

Tecken på autism hos barn under tre år

Kriterierna för att ställa diagnosen autism är inte gjorda för att passa på riktigt små barn. Här kan du läsa om den kunskap som ändå finns om tecken på autism hos barn som är under tre år.

Trots att man länge strävat efter att upptäcka autism tidigt, vet man fortfarande ganska lite om hur autism yttrar sig hos små barn. Men de studier som finns har alla visat att barn under tre år med autism ofta beter sig annorlunda jämfört med barn utan funktionshinder som befinner sig på samma utvecklingsnivå.

Mellan 1989-2000 publicerades tio studier om tidiga tecken på autism. Studierna visade att många barn uppvisade symtom före tre års ålder inom alla tre huvudområden för diagnosen autistiskt syndrom. Men hos små barn tar sig symtomen andra uttryck än hos äldre barn.

Socialt samspel

Alla studierna visade att barnens sociala samspel var avvikande (”kvalitativt nedsatt förmåga att interagera socialt” ).
Några exempel:

 • Barnet trivdes bäst då det var ensamt.
 • Barnet gav dålig ögonkontakt.
 • Barnet gjorde inga försök att dela med sig av sitt intresse.

Teckning av små barn som leker och ett barn leker ensamt vid sidan.

"Barnet trivdes bäst då det var ensamt."

Kommunikation

De flesta studier hittade även tecken på kommunikationssvårigheter hos barnen (”kvalitativt nedsatt förmåga att kommunicera”).
Några exempel:

 • Barnet lystrade inte till sitt namn.
 • Barnet varken imiterade (härmade) föräldrar eller andra barn.
 • Barnet pekade inte för att göra en vuxen uppmärksam på något intressant.

Teckning av ett barn som sitter ner på golvet och inte reagerar när föräldrarna ropar dess namn.

"Barnet lystrade inte till sitt namn."

Beteende

Även tecken på det tredje diagnoskriteriet om begränsat beteende och intresse upptäcktes i de flesta studier (”begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter”).
Några exempel:

 • Barnet lekte annorlunda i jämförelse med jämnåriga.
 • Barnet lekte endast med hårda saker.
 • Barnet lekte på ett och samma sätt hela tiden.

Teckning på små barn vid ett bord, där ett barn endast leker med hårda saker.

"Barnet lekte endast med hårda saker."

Andra områden

Det finns också andra tecken som inte ingår i diagnoskriterierna för autistiskt syndrom, men som enligt studierna är vanliga.
Några exempel:

 • Barnet reagerade annorlunda på ljud.
 • Barnet reagerade annorlunda på kyla. 

Teckning av barn som är ute i snön. Ett barn har inga kläder och verkar inte tycka att det är kallt.

"Barnet reagerade annorlunda på kyla."