Hoppa till avdelningsmenyn

Hoppa till innehållet

Stäng fönstretStäng fönstret
Skriv ut sidanSkriv ut

Stöd och insatser

Gren med löv som håller på att spricka ut

Hjälpmedel och medicinering

Många svårigheter som personer med Aspergers syndrom upplever, kan mildras med rätt hjälpmedel. När det gäller mediciner, finns det inga som behandlar Aspergers syndroms huvudsymtom. Däremot kan vissa andra symtom som är vanliga medicineras.

Vissa svårigheter som är vanliga hos personer med Aspergers syndrom finns det bra hjälpmedel för att hantera: att planera, att organisera och hålla ordning, att komma ihåg saker, att förstå och hantera tiden och tidsbegrepp och liknande. Hjälpmedlen kan innebära att få hjälp att veta hur lång tid någonting bör ta, att skapa struktur i dagens göromål eller att hitta och hålla ordning på viktiga saker.

Denna typ av så kallade kognitiva hjälpmedel är än så länge inte så välkända och inte alltid lätta att få tag på. Men de kan underlätta vardagen på ett påtagligt sätt. Och under senaste åren har det trots allt skett en snabb kunskapsutveckling inom detta område.

Datorn

Eftersom personer med Aspergers syndrom ofta har en god intellektuell förmåga leder det till att många också gärna använder datorer. Den snabba tekniska utvecklingen av datorer och Internet ger allt fler möjligheter, både i skolan och senare i yrkeslivet.

Datorn anses också vara användbar på flera olika sätt i livet. Eftersom många personer med Aspergers syndrom har finmotoriska svårigheter kan det vara lättare att skriva med hjälp av tangentbord än med penna. Datorn kan också vara mycket användbar för att bättre organisera sin vardag, vad som ska göras, när det ska göras etcetera.

Internet är också ett utmärkt sätt för föräldrar, lärare och andra centrala personer att kommunicera om planerade insatser och lärande. På så sätt kan man skapa en ökad överensstämmelse hos människor i omgivningen kring olika insatser, planering, bemötande etc. Det gör allt arbete mer effektiv.

Medicinering

Det finns ingen medicinering som behandlar huvudproblematiken vid Aspergers syndrom. Däremot kan medicinering i kombination med andra insatser och anpassning av miljön, vara effektivt för att behandla vissa symtom, som till exempel koncentrationssvårigheter, ångest eller depression.

De läkare som föreskriver mediciner måste ha kunskap om både de symtom som medicineras och om Aspergers syndrom. Komplicerade symtom bör behandlas av ett minimalt antal läkare och det bör vara tydligt överenskommet vilka symtom som ska behandlas. Det är också viktigt med noggrann och regelbunden uppföljning och utvärdering för att se om medicineringen har den effekt man önskar och för att kunna anpassa doserna.