Krönikor 2013–2016

Här finns krönikor skrivna av personer med erfarenhet av autism. De är skrivna ur olika perspektiv, till exempel av förälder till barn med autism, av barn till en förälder med autism eller av yrkesverksam inom autismområdet.