Styrkor och svårigheter

De centrala symtomen för autism och Aspergers syndrom finns beskrivna i diagnosmanualerna. Men symtomen kan även få andra konsekvenser än de som beskrivs där.

För alla människor finns det saker som är lättare och andra som är svårare. I det avseendet skiljer sig inte personer med olika typer av funktionsnedsättningar från andra. Autism och Aspergers syndrom är förknippat med svårigheter inom vissa bestämda områden, bland annat socialt samspel och kommunikation. Utöver de svårigheter som finns beskrivna i diagnoskriterierna, finns det även andra mer eller mindre vanliga problem. Det finns också styrkor som är mer eller mindre vanliga, och som många personer med diagnos inom autismspektrumet beskriver som positiva och värdefulla.

Länkar till följande, som läggs på enskilda sidor

Aspie-kriterierna

Savant-fenomenet

Specialintressen

Kreativitet

Att inte känna sig förstådd

Forts se menyn

Den här texten uppdaterades 2016-06-08.