Aspie-kriterierna

Tony Attwood och Carol Gray föreslår att man skulle kunna omdefiniera Aspergers syndrom utifrån de karaktäristiska starka sidor som personer med denna diagnos brukar ha. Vilka förändringar skulle kunna uppstå om man slutar tänka på diagnos och i stället tänker "upptäckt", undrar de.

En diagnos innebär att man uppmärksammar svagheter och problem jämfört med typisk utveckling. Diagnoser finns i diagnosmanualer som DSM-5 eller ICD-10. Om man definierade Aspergers syndrom utifrån starka sidor och talanger skulle det inte finnas i diagnosmanualer längre. Attwood och Gray tycker att det borde finnas en manual som man skulle kunna kalla "Manual för upptäckter om människor" (Manual of Discoveries about people, MDP 1). I den skulle benämningar som dansare, geni, solist, musiker och konstnär ingå, alltså begrepp som fokuserar på en särskild färdighet eller förmåga hos en person. Där skulle benämningen "aspie" kunna finnas. Det skulle beskriva typiska positiva förmågor hos personer med Aspergers syndrom. (Aspie-begreppet myntades av en person med Aspergers syndrom.)

Nya tankesätt kan leda till upptäckter som gör gamla tankegångar förlegade. På liknande sätt skulle ett utbyte av term från Aspergers syndrom till aspie kunna medföra intressanta konsekvenser och möjligheter. Det skulle kunna resultera i att vi människor och hela samhället tog till vara chanser att dra nytta av aspies kulturella och kunskapsmässiga bidrag.

Nedan beskrivs Attwood och Grays "Aspie-kriterier", översatta av Eric Zander och Muriel Dandroy.

Aspie-kriterierna

A. En kvalitativ fördel vid social interaktion, vilket visar sig på de flesta av följande sätt:

 1. Vänskapsrelationer karakteriseras av total lojalitet samt oklanderlig pålitlighet
 2. Frånvaro av sexism, ”ålders-ism”, fördomar mot främmande kulturer; förmåga att uppfatta människor ”så som de faktiskt är”
 3. Står för sina åsikter oberoende av socialt sammanhang eller av vad andra tycker
 4. Förmåga att hålla fast vid egna teorier eller perspektiv trots att fakta talar emot
 5. Söker åhörare eller vänner som förmår:
  - vara entusiastiska för specialintressen och unika ämnen;
  - ta detaljer i beaktande;
  - ta sig tid med att diskutera ämnen som de flesta inte skulle orka intressera sig för
 6. Lyssnar utan att hela tiden kritisera eller ta saker för givet
 7. I första hand intresserad av det som verkligen tillför samtalet något; föredrar att undvika ”ritualistiskt småprat”, triviala kommentarer och ytligt samtal
 8. Söker uppriktiga, positiva och genuina vänner med ett förutsättningslöst sinne för humor

B. Talar ”aspergeriska” flytande, ett socialt språk som karaktäriseras av minst tre av följande uttryck:

 1. Inriktning på att söka sanningen
 2. Samtal utan dolda budskap
 3. Ett väl utvecklat ordförråd samt intresse för ord
 4. Fascination för språklig humor, som ordlekar
 5. Avancerat bruk visuella metaforer

C. Kognitiva färdigheter som karaktäriseras av åtminstone fyra av följande uttryck:

 1. Stark förkärlek för detaljer framför helhet
 2. Originellt, ofta personligt perspektiv vid problemlösning
 3. Sällsynt bra minne och/eller förmåga att minnas detaljer som andra oftast glömmer bort eller förbiser: exempelvis, namn, datum, scheman och rutiner
 4. Extrem idoghet när det gäller att samla och katalogisera information om ämnesområden som intresserar personen i fråga
 5. Står helt fast vid sina åsikter och tankar
 6. Som ett ”levande lexikon” när det gäller kunskaper inom ett eller flera områden
 7. Kunskap om rutiner samt en absolut önskan att upprätthålla regler, ordning och noggrannhet
 8. Tydlighet gällande egna värderingar/beslut, vilka ej påverkas av politiska eller ekonomiska faktorer

D. Övriga möjliga drag:

 1. En mycket utvecklad känslighet för specifika sensoriska upplevelser och stimuli, exempelvis: hörsel, beröring, synintryck och/eller lukt
 2. Styrka i individuella idrottsgrenar och spel, särskilt de som kräver uthållighet och visuell precision, exempelvis rodd, simning, bowling och schack
 3. ”Socialt obesjungen hjälte” med tillitsfull optimism som utmärkande egenskap: faller ofta offer för andras sociala brister, men är ändå orubblig i sin tro att det går att finna en verklig vän
 4. Ökad sannolikhet, jämfört med den övriga befolkningen, att påbörja universitetsstudier
 5. Tar ofta hand om de som faller utanför ramen för typisk utveckling

tonyattwood.com >

Vi vill uttrycka vårt tack till Tony Attwood för tillståndet att publicera denna artikel.

Den här texten uppdaterades 2017-03-16.

Referenser

APA. (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. DSM-IV-TR (4th ed., text revision ed.). Washington, DC: American Psychiatric

Association.Holliday Willey, Liane. (1999). Pretending to be normal: living with Asperger's syndrome. London & Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.

Informationsansvarig: Maria Bygdås

Skribent: Carol Gray, Tony Attwood, Eric Zander, Muriel Dandroy