Utredning

För att ta reda på om en person har en diagnos inom autismspektrumet behöver man göra en utredning. En utredning kan se olika ut från fall till fall. Många gånger genomför man en utredning under barnåren. Men även en del vuxna kan behöva gå igenom en utredning om de inte har fått sina svårigheter förklarade tidigare.

Utredning av barn - länk t undersidor

Utredning av vuxna - länk t undersidor