Världsautismdagen 2021

Världsautismdagen infaller den 2 april varje år. Dagen instiftades av FN:s generalförsamling 2008 för att uppmärksamma och öka kunskapen om autism runt om i världen.

År 2021 uppmärksammade FN autism genom ett digitalt event om utmaningar och möjligheter i arbetet för personer med autism i relation till pandemin (Inclusion in the Workplace: Challenges and Opportunities in a Post-Pandemic World).

Ny rapport - ungas utanförskap riskerar att bli livslångt

Många med autism kämpar för att få skolan, arbetslivet och vardagen att fungera. I rapporten Förlorade år - rapport från byråkratins väntrum får du läsa om ett stödsystem som har havererat och vad som kan bli följderna när en individ inte får rätt stöd i tid.
Ladda ner rapporten eller se den livesända lanseringen i efterhand på Autism- och Aspergerförbundets webbplats

Superföräldrar - en talkshow från UR

Superföräldrar är en talkshow med och för föräldrar som har barn eller ungdomar med autism eller adhd. Programledaren Samantha Coard pratar med föräldrar som, precis som hon själv, har barn med adhd eller autism. Lotta Borg Skoglund, överläkare i psykiatri och författare, svarar på frågor och kommer med råd kring hur föräldrarna kan hantera olika situationer i vardagen. 
Se Superföräldrar på UR Play

Läs om autism i Funktion i fokus

ARFID - ätstörning som är vanlig vid autism

Restriktiv ätstörning, ARFID, är vanlig hos personer med autism. Nu finns diagnosen ARFID i diagnosmanualen ICD-11.
ARFID - nytt namn på känd ätstörning

Lyhört arbetssätt viktigt vid autism

Depression är vanligt vid autism. Nära tre av fyra personer med autism och normal eller hög begåvning drabbas någon gång av depression. Ändå går patienter miste om behandling på grund av sin funktionsnedsättning. Anpassa behandlingen, var tydlig, lyhörd och prestigelös, är några av psykiatrikern Tove Lugnegårds råd till behandlare.
Lyhört arbetssätt viktigt vid autism

Anpassa skolan för alla elever med autism

Många skolor upptäcker elevers från­varo för sent. Om inte lärare och skolledare reagerar i tid drabbar det både den en­skilda eleven och samhället. Att klara skolan är den viktigaste faktorn för barns framtida hälsa. Malin Gren Landell har kartlagt den problematiska skolfrånvaron på regeringens uppdrag. Hon vill se mer samverkan mellan skola och andra aktörer för att få barn och unga att gå till skolan.
Anpassa skolan så att den kan möta alla elever

Lyssna på poddavsnitt från Funka olika

Ny serie om pappor

Den här serien har fokus på pappor till barn med funktionsnedsättningar. Vi pratar med män om hur det är att vara förälder till ett barn med stort omvårdnadsbehov och hur deras roll ser ut i familjen. Vi träffar också pappor som håller i pappagrupper. Men först tittar vi på hur det ser ut i familjerna när det gäller ansvar och rollfördelning.   
Lyssna på serien Pappor

Vara partner

Den här programserien tar upp hur det kan vara att leva i en relation där ens partner har någon av diagnoserna autism, adhd eller add.
Tre program om att vara partner till någon med autism eller adhd

Utmanande beteende

Personer med funktionsnedsättning kan ha ett utmanande beteende, såsom att skada sig själv eller andra. Podden Funka olika pratar med beteendeanalytikern Charlotte Scocco om vad det beror på och hur man kan jobba med det. Hör också Malin, vars son har autism, och Jimena som är pedagog på en särskola.
Om utagerande och självskadande beteende

Matvanor

För personer med funktionsnedsättning kan det vara stora problem med mat och ätande. Över 10 procent av alla med en adhd eller autism har också ätstörningsproblematik. För andra grupper, exempelvis personer med intellektuell funktionsnedsättning, är fetma och ohälsa ett problem. Varför är det så och vad kan man göra åt det? 
Matvanor

Fler avsnitt från Funka olika

Lyssna till avsnitt med fokus på autism

Behöver du bildstöd?

På habilitering.se hittar du bland annat bildark för olika aktiviteter, veckoscheman och tidvisningar.

Material att ladda ner och beställa

 

Träna toalettfärdigheter 

Barn med autism kan behöva extra stöd i att bli självständiga när det gäller toalettrutiner. Vad bör man tänka på, och vilka strategier kan man ta hjälp av?

Webbkurser om autism inom Habilitering & Hälsa

Scope – för unga med autism

Scope är en webbkurs för unga med en diagnos inom autismspektrumet. Om du är mellan 16 och 25 år kan du anmäla intresse.
Scope

Utforska autism - för vuxna med autism

Vill du lära dig mer om din autismdiagnos? Tycker du om att läsa och fundera på egen hand? Då kan webbkursen Utforska autism vara något för dig.
Information och anmälan till Utforska autism

Övriga kurser, grupper och föredrag inom Habilitering & Hälsa

Kurskatalog - kurser, grupper och föredrag

Fotograf/Illustratör: Kajsa Eldsten