Stress och psykisk ohälsa hos unga med autism

Som ung med autism är man extra sårbar när det gäller psykisk ohälsa. Genom att till exempel minska stress och skapa en balans mellan krav och vad man klarar av, kan man förebygga psykiska besvär.

Unga med autism stöter på fler hinder i vardagen än andra. De upplever också svårigheterna på ett annorlunda sätt. En obalans mellan krav och förmåga skapar lätt stress och gör unga mer utsatta för psykisk ohälsa.

Ibland är stressen lätt för omgivningen att se, ibland inte. Genom att förstå vad som kan orsaka stress och vilka reaktioner som kan uppstå, går det att underlätta vardagen för personer med autism. Det skapar förutsättningar för en bättre psykisk hälsa.

Diana Lorenz, socionom och psykolog, har skrivit kunskapsöversikten "Stress och psykisk ohälsa hos unga med autismspektrumdiagnos". Läs kunskapsöversikten i sin helhet eller ta del av översikten genom kortare webbtexter här:

Stress hos unga
Reaktioner på oro och rädsla
Sätta ord på och hantera känslor
Rutiner och ritualer
Utbrott
Panikattacker och andra stressreaktioner
Nedstämdhet och depression
Kroppen, mat och sömn

Kunskapsöversikten som pdf:

Stress och psykisk ohälsa hos unga med autismspektrumsdiagnos (pdf)

 

Publicerad: 2017-03-14

Informationsansvarig: Maria Bygdås