Panikattacker och andra stressreaktioner

Stark stress är något som kan leda till panikattacker. Andra svåra beteenden kan också vara reaktioner på stress.

Vardagliga situationer kan skapa stark stress hos personer med autism. Reaktionen kan bli kraftfull och ibland leda till en panikattack med andnöd, hjärtklappning, svettning eller yrsel. Symtomen är ofarliga men väldigt obehagliga. Den som varit med om en eller flera panikattacker kan utveckla en kraftig rädsla för att råka ut för ytterligare en attack.

Hos personer med autism kan en panikattack göra att vissa funktioner slås ut. Personen kan stelna till mitt i steget eller plötsligt inte får fram ett ord.

Marie är rädd för trängsel. Hon kan inte bedöma avstånd, får svindel och blir rädd för att krocka. Alla på trottoaren verkar komma farande mot henne. En gång i stan, när det var mycket folk på gatan, vek sig benen under henne och hon ramlade och slog sig. Värst av allt, minns Marie, var att det blev en folksamling. Främmande ansikten i en tät cirkel ovanför henne, talande munnar och ingenstans att fly. ”Jag höll på att dö av skräck!”

Genom att träna på avslappning och lugnande andningstekniker kan personen själv lära sig att förebygga en panikattack. Enligt psykologen Tony Attwood kan det hjälpa att ha ett visuellt hjälpmedel till hands. Exempel på visuella hjälpmedel som Diana Lorenz ger är att ha en boll att klämma på i fickan eller ett foto på ett husdjur.

Självskadebeteende

Att avsiktligt skada sig själv är inte samma sak som att försöka begå självmord. Det handlar om att leda fokus bort från negativa känslor som rädsla, ilska, hopplöshet eller en skrämmande tanke. Beteendet kan vara en impulsiv reaktion i en viss situation: personen kanske bankar huvudet i väggen, slår sig själv eller hoppar ut genom fönstret. Det kan också vara övervägt och kontrollerat och fungera som en nödutgång i en outhärdlig situation. 

Enligt Diana Lorenz är självskadande beteende sällan ett rop på hjälp hos unga med autism. De kan snarare uppfatta omgivningens uppmärksamhet och oro som en stressfaktor. Däremot kan ungdomen använda beteendet för att slippa stressfyllda eller hotfulla situationer. Genom att skära sig på rasten kan man till exempel slippa gå på nästa lektion.

Hos personer med autism menar Diana Lorenz att självskadebeteendet lätt kan utvecklas till en vana. Det är lugnande att göra det man alltid gjort och det kan vara svårt att i en akut situation hitta en ny lösning. Kontakta alltid psykiatrin vid självskadebeteende.

Tankestörningar och overkliga upplevelser

Ibland kan personer med autism visa beteenden som väcker oro för allvarlig psykisk sjukdom, till exempel schizofreni, särskilt i perioder av svår stress och höga ångestnivåer. Psykologen Tony Attwood har beskrivit hur tankarna kan tappa sin struktur eller få ett bisarrt innehåll. Det kan även verka som att personen hallucinerar, det vill säga ser eller hör saker som inte finns.

Julia ser ibland saker som inte finns. En gång såg hon en World of warcraft-figur gående bland folk på gatan. ”Jag vet ju att sådana bara finns i spelet. Men jag såg honom.”

Enligt Diana Lorenz erfarenhet försvinner tankarna och upplevelserna oftast när stressfaktorn tagits bort. Kan personen i efterhand resonera om det rimliga i upplevelsen behöver man inte oroa sig för psykos. Däremot kan det vara bra att kontakta psykiatrin för en bedömning om föreställningarna finns kvar i flera dagar och upplevs som obehagliga.

En misstänkt vanföreställning visar sig ofta vara en felföreställning.

Vid kartläggningen av Robins rädslor avslöjar han motvilligt att han ibland har ”omänskliga upplevelser”. ”De är skrämmande, de ligger helt utanför det mänskliga. De går inte att förstå.” menar han. ”Ibland finns det två Robin. Den ena Robin vill något, men den andra Robin förbjuder honom. ” ”Det låter som att du har motstridiga tankar eller känslor kring någonting. Det är inte så ovanligt.” säger psykologen. ”Har andra sådant också?” frågar Robin förvånat. ”Javisst, det kallas för en inre konflikt.” ”Jasså.” säger Robin och ser lättad och nästan stolt ut. ”I så fall har jag många sådana… inre konflikter.”

Publicerad: 2017-03-14

Informationsansvarig: Maria Bygdås

Skribent: Annika Larsson

Granskare: SvenOlof Dahlgren