Fungera i vardagen

Vardagsfärdigheter är det vi människor behöver kunna för att klara oss själva och delta i samhällslivet. Det kan till exempel vara att klä på sig, hålla ordning, sköta sitt hem eller sin ekonomi. Många med autism har svårigheter inom detta område och behöver därför stöd. Habilitering & Hälsa kan ge barn och vuxna stöd i att öva på olika vardagsfärdigheter.

Vardagsfärdigheter är ett stort område. Det rymmer alla aktiviteter och kunskaper som vi behöver för att kunna leva självständigt och delta i sociala sammanhang. Vilka färdigheter man kan förvänta sig av en person beror på personens ålder. Att ett litet barn inte kan klä på sig är inte konstigt, men om en vuxen inte kan det, saknar hon eller han en viktig färdighet.

Barn och unga 

Många vardagsfärdigheter är en förutsättning för att ett barn ska kunna delta i olika vardagliga situationer och sammanhang. Dessa färdigheter ger en möjlighet till större delaktighet. Till exempel är det lättare för ett barn med autism att gå i en vanlig skolklass om hon eller han kan gå på toaletten själv. Många barn gör lättare framsteg i de adaptiva förmågorna än inom socialt samspel och kommunikation. Därför kan man börja med att fokusera på de adaptiva förmågorna, för att sedan gå över till områden som är svårare för barnet.

Att träna vardagsfärdigheter hos barn och ungdomar kan handla om att lära sig ta hand om sig själv och sitt vardagsliv. Det kan vara att klä på sig, ta hand om sin hygien, hålla ordning på sina saker och planera sin tid. För många tar det lång tid innan allt det här fungerar och en del behöver extra stöd och träning.

Hantera vardagen

Läs om olika vardagsfärdigheter, hjälpmedel och strategier utifrån Annie Boströms erfarenheter som arbetsterapeut.

Vardagsfärdigheter hos barn och ungdomar (pdf)

Vuxna

Hos vuxna kan brister inom vardagsfärdigheter visa sig i svårigheter att sköta hemmet och att hålla rent eller ha ordning på sin privatekonomi. Långt ifrån alla med autism har svårigheter, men det finns också de som har stora problem. En del personer har så omfattande problem att de behöver stöd i hemmet.

Hantera vardagen

Läs om olika vardagsfärdigheter, hjälpmedel och strategier utifrån Lena Walleborns erfarenheter som arbetsterapeut.

Vardagsfärdigheter hos vuxna (pdf)

Habilitering & Hälsas insatser

Hos Habilitering & Hälsa kan barn och vuxna få stöd i att öva på olika vardagsfärdigheter. Habiliteringen kan också erbjuda hjälpmedel av olika slag. En viktig del är ofta att anpassa omgivningen och se till att nätverket runt personen med autism får kunskap om hur personen bör bemötas.

Utöver individuella insatser erbjuder habiliteringen dessutom kurser, utbildningar och föreläsningar. De kan till exempel handla om hur man kan arbeta med att förbättra individens förmåga att självständigt ta hand om sin personliga vård.

 

Veckoschema, Klara mera

Visningsmiljö med kommunikativt och kognitivt stöd

På Habiliteringens resurscenter finns en visningsmiljö med kommunikativt och kognitivt stöd. Här visas hjälpmedel som gör det lättare att förstå, minnas, planera och kommunicera. Har du autism och tillhör habiliteringens målgrupp kan du boka ett individuellt besök i visningsmiljön.

 

Lyssna på podden Funka olika

Hör poddavsnitt från Funka olika om kommunikativt och kognitivt stöd. 

"Det är inte fel att ta hjälp"
"Han vill kommunicera och vi hittar en gemenskap i det"

Allt från podden Funka olika

 

Kurser och grupper inom Habilitering & Hälsa

Habilitering & Hälsa har kurser och grupper som riktar sig till personer med autism och deras anhöriga.

 

Mottagningar inom Habilitering & Hälsa

Habilitering & Hälsa har flera mottagningar som ger stöd till barn och vuxna med autism. 

Autismcenter små barn ger stöd och handledning till vårdnadshavare som har barn med autism i åldern 0-4 år. Även barnets ansvariga pedagog på förskolan kan få stöd.
Autismcenter små barn

Habiliteringscenter ger råd, stöd och behandling till barn och vuxna med varaktig funktionsnedsättning. 
Sök habiliteringscenter för barn eller vuxen

Habiliteringens kurs- och kunskapscenter erbjuder kurser och grupper till barn och vuxna med autism (utan intellektuell funktionsnedsättning) och deras anhöriga.
Habiliteringens kurs- och kunskapscenter

Habiliteringens resurscenter ger information och rådgivning om funktionsnedsättningar, samhällets stöd och kommunikativt och kognitivt stöd. Centret ger också individanpassade insatser kring kommunikativt och kognitivt stöd.
Habiliteringens resurscenter

Senast ändrad 2020-10-20

Granskare: Ulrika Långh

Fotograf/Illustratör: Kajsa Eldsten