Toalett

Alla barn behöver hjälp med att lära sig att gå på toa. Barn med normal utveckling lär sig genom att härma, de motiveras av social förstärkning och har ofta en medfödd drivkraft att vilja kunna själv. Barn med autism har ofta svårt att härma, de motiveras inte i lika stor utsträckning av social förstärkning och har ofta inte samma drivkraft att vilja lära sig. Därför måste man planera och systematisera toaträningen för ett barn med autism.