Tecken att leta efter vid 18 månader

Om man ska upptäcka autism tidigt finns det vissa tecken man kan leta efter. Men även om barnet uppfyller flera av dessa tecken innebär det inte automatiskt att barnet har autism. En del barn utan funktionsnedsättning, eller med en annan funktionsnedsättning än autism, kan uppvisa de här tecknen vid 18 månaders ålder utan att ha autism.

Det finns ett antal olika sätt att beskriva tidiga tecken på autism. Listorna består ofta av 5–22 olika beteenden. Det gemensamma för de flesta listor sammanfattas av följande frågor:

  • Lystrar barnet när föräldern ropar hens namn?

Barn med typisk utveckling brukar svara på sitt eget namn genom att titta på den som säger namnet. Endast cirka 20 procent av alla spädbarn som senare får diagnosen autism svarar på sitt namn. Många reagerar selektivt på ljud. Det innebär att barnet kan reagera på tysta ljud, såsom prassel av godispapper medan barnet inte reagerar när föräldrarna ropar hens namn.

  • Reagerar barnet annorlunda på sinnesintryck jämfört med jämnåriga barn?

Barnet håller för öronen vid relativt låga ljud, reagerar med rädsla för speciella ljud, håller för ögonen i speciella ljus – när andra barn inte gör det. Barnet verkar inte höra i vissa situationer men har en skarp hörsel i andra. Barnet tycker inte om mjuk beröring.

  • Deltar barnet i delad uppmärksamhet (joint attention)?

Typiskt utvecklade barn skiftar sin uppmärksamhet mellan människor och objekt. De tittar i samma riktning som någon pekar eller pekar på objekt för att någon annan ska uppmärksamma det. Ett barn med autism tittar oftast inte åt samma håll som någon annan pekar åt, tittar inte fram och tillbaka mellan saker och människor eller pekar inte för att få någon annan uppmärksam på ett objekt.

  • Imiterar barnet andra?

Typiskt utvecklade barn försöker ofta härma andra i omgivningen. Det kan till exempel röra sig om ansiktsuttryck, röstläge, motoriska aktiviteter eller mer avancerade lekar. Barn med autism tar mer sällan efter andra i sin omgivning, oavsett om det rör sig om miner, handrörelser eller lekar.

  • Reagerar barnet känslomässigt på andras känslor?

Barn svarar på andras känslor; om någon ler mot barnet så ler barnet tillbaka, i lek med andra så skrattar eller ler barnet. När ett barn med typisk utveckling ser ett annat barn gråta kan de själva börja gråta eller visa medlidande. Ett barn med autism verkar inte uppmärksamma någon annans leende eller känslor.

  • Leker barnet låtsaslekar?

Barn leker ofta låtsaslekar. De kan använda ett objekt som något annat, till exempel låtsas att en fjärrkontroll till teven är en telefon. Runt två års ålder utvecklas leken vidare och barnet tar andra roller. Barnet leker till exempel förälder och byter blöjor på dockan, bakar låtsaskakor och kokar kaffe som serveras till någon annan eller dockan. Generellt sett saknas den här förmågan hos barn med autism. Ofta är leken ensidig; barnet använder till exempel ovanligt få leksaker eller använder leksaker på ett annorlunda sätt för sin ålder. Barnet kan spela upp samma scen från till exempel Spiderman, om och om igen.

Om ett barn visar upp flera av dessa beteenden bör man kontakta en barnläkare, en barnpsykiatrisk mottagning eller liknande för att få en bedömning. Men än en gång, det är viktigt att vara medveten om att det inte behöver röra sig om autism bara för att ett barn uppvisar tecken som kan tyda på det. För att kunna avgöra om ett barn har autism måste man ta hänsyn till barnets övriga utveckling.

Referenser – Tecken på autism (pdf)