Stöd till anhöriga

Hos Habilitering & Hälsa kan även du som är anhörig få stöd. Stödet kan vara i form av utbildning, rådgivning eller information om autism eller samhällets stöd. Det kan också vara samtalsstöd i grupp eller enskilt.

Hablitering & Hälsa erbjuder flera olika typer av stöd till dig som anhörig. Till exempel:

  • Samtalsstöd med kurator, socionom eller psykolog.
  • Grupper med andra närstående för samtal och erfarenhetsutbyte. Det finns till exempel grupper för syskon, föräldrar, partner och mor- och farföräldrar.
  • Kurser och föreläsningar med fördjupad kunskap om funktionsnedsättning.
  • Information kring samhällets stöd vid funktionsnedsättning.

Kurser och grupper 

Habilitering & Hälsa anordnar flera grupper och kurser för anhöriga till barn och vuxna med autism. 

Prisma - introduktionskurs om autism

Prisma är en introduktionskurs för vuxna med autism och deras närstående. Kursen ger bland annat grundläggande kunskaper om autism och ger råd om enkla strategier som kan underlätta vardagen.

Prisma

Navigator ACT - föräldrabehandling i grupp

Är du förälder till ett barn 0–17 år med en funktionsnedsättning och upplever oro, nedstämdhet och stress i ditt föräldraskap? Då kan gruppbehandlingen Navigator ACT vara något för dig.

Navigator ACT

Öviga kurser 

Exempel på tema i Habilitering & Hälsas kursutbud kan vara:

  • Att förstå och bli förstådd
    - en introduktion till kognitivt och kommunikativt stöd
  • Vuxensyskon - en grupp för samtal och reflektion
  • Att förebygga beteendeproblem
  • Mat- och ätsvårigheter

Alla kurser och grupper inom Habilitering & Hälsa

Habilitering & Hälsas mottagningar

Mottagningar med riktad verksamhet till anhöriga och närstående

Autismcenter små barn

Habiliteringens kurs- och kunskapscenter

Habiliteringens resurscenter

Kris- och samtalsmottagningen

Alla mottagningar inom Habilitering & Hälsa

Sök mottagning på habilitering.se

Frågor om funktionsnedsättning och samhällets stöd?

Habilitering & Hälsas frågetjänst svarar på frågor om samhällets stöd vid funktionsnedsättning. Det kan handla ​om habilitering, insatser från kommunen, bidrag, ersättningar​, skola och fritid.

Ring 08-123 350 10 vardagar 8-16.30, eller boka tid via appen Alltid öppet, eller via 1177.se

funktionshindersguiden.se hittar du information om samhällets stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning, och anhöriga.

Vill du prata med en vägledare?

Habilitering & Hälsa har en vägledare för neuropsykiatriska diagnoser. Du som har en neuropsykiatrisk diagnos eller är närstående kan vända dig till vägledaren. Vägledaren kan ge information och samtala om autism och adhd och om stöd inom till exempel skola, arbete, vård och omsorg.