Stöd till dig som är anhörig

Hos Habilitering & Hälsa kan även du som är anhörig få stöd. Stödet kan vara i form av utbildning, rådgivning eller information om autism eller samhällets stöd. Det kan också vara samtalsstöd i grupp eller enskilt.

Habilitering & Hälsa erbjuder flera olika typer av stöd till dig som anhörig. Till exempel:

 • Samtalsstöd med kurator, socionom eller psykolog
 • Grupper med andra närstående för samtal och erfarenhetsutbyte. Det finns till exempel grupper för syskon, föräldrar, mor- och farföräldrar och partner.
 • Kurser och föreläsningar med fördjupad kunskap om autism
 • Information om samhällets stöd

Kurser och grupper 

Prisma - introduktionskurs om autism

Prisma är en introduktionskurs för vuxna med autism och deras närstående. Kursen ger bland annat grundläggande kunskaper om autism och enkla strategier som kan underlätta vardagen.
Prisma

Navigator ACT - föräldrabehandling i grupp

Är du förälder till ett barn 0–17 år med en funktionsnedsättning och upplever oro, nedstämdhet och stress i ditt föräldraskap? Då kan gruppbehandlingen Navigator ACT vara något för dig.
Navigator ACT

Övriga kurser 

Exempel på tema i Habilitering & Hälsas kursutbud kan vara:

 • Att förstå och bli förstådd
  - en introduktion till kognitivt och kommunikativt stöd
 • Stress och det utmanande föräldraskapet
 • Vuxensyskon - en grupp för samtal och reflektion
 • Att förebygga problembeteende
 • Mat- och ätsvårigheter

Alla kurser och grupper inom Habilitering & Hälsa

Habilitering & Hälsas mottagningar

Mottagningar med föreläsningar och kurser för anhöriga 

Autismcenter små barn

Habiliteringens kurs- och kunskapscenter

Habiliteringens resurscenter

Habiliteringens anhörigcenter

Alla mottagningar inom Habilitering & Hälsa

Sök mottagning på habilitering.se

Frågetjänst och rådgivning

Habilitering & Hälsas frågetjänst svarar på frågor om samhällets stöd och habilitering. Rådgivningen ger stöd för att få vardagen att fungera. 
Frågetjänst och rådgivning 

Ring 08-123 350 10
Måndag-torsdag 08.30-16.00
Fredag 08.30-15.00
Dag före röd dag 8.30-12.30

Du kan också boka tid i appen Alltid öppet och på 1177.se

På funktionshindersguiden.se finns samlad information om samhällets stöd. 
Funktionshindersguiden.se 

bibliotek, habilitering

Låna böcker

Habilitering & Hälsas bibliotek har böcker och filmer om funktionsnedsättningar. Biblioteket är öppet för alla.