Boende

För de flesta med autism är det en stor utmaning att flytta hemifrån till eget boende. För en del passar det bra att bo en period i ett boende med möjlighet till stöd. Andra bor i boende med stöd under hela sitt vuxna liv, medan vissa bor själva eller med sin familj helt utan stöd.

Det kan vara svårt att leva ensam utan stöd med stora krav på struktur, ordning och rutiner. Att flytta hemifrån ställer också krav på den sociala förmågan. För den som lätt drar sig undan kontakter med andra kan det vara bra att ha en kontaktperson och lägga upp rutiner för hur man ska hålla sitt sociala liv flytande.

Så länge man är barn utgår omvärlden från att man behöver stöd och hjälp från vuxna, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. Allt eftersom barnet växer upp ökar omgivningens förväntningar på att han eller hon ska klara av det som ingår i ett normalt vardagsliv.

En vuxen person förväntas själv sköta sitt arbete eller sina studier, ha en egen bostad, betala räkningar i rätt tid, handla och laga mat. Om man har svårt att klara av allt detta kan man behöva extra stöd. En möjlighet att få det stöd man behöver är att söka bidrag från kommunen där man bor i form av boendestöd. Om man får avslag på sin ansökan kan man överklaga beslutet.

Habilitering & Hälsas insatser

Habilitering & Hälsa kan ge tips på vilka olika boendemöjligheter som finns. Det är sedan en LSS-handläggare i kommunen som tar beslut om vilken typ av boende du kan få beviljat. Ibland kan det finnas behov av en bostadsanpassning, det vill säga någon form av ombyggnation för att underlätta livet i hemmet. Det kan till exempel vara en så kallad spisvakt som kopplas till spisen. 

Ansökan om bostadsanpassning ska skickas till kommunen. Innan du skickar en ansökan gör habiliteringens arbetsterapeut en genomgång av bostaden för att kartlägga vad som kan ändras för att underlätta i hemmet.

Kognitiva hjälpmedel underlättar vardagen

Kognitiva hjälpmedel kan vara till stor hjälp för att få ordning i hemmet. Det kan innebära att man tar hjälp av allt ifrån tekniskt avancerade apparater som datorer, anpassade datorprogram och styrsätt, till tekniskt enkla saker som färgad tejp och bilder av olika slag. Det kan också vara att anhöriga och personal får information om hur de kan tänka och bete sig för att underlätta vardagen.

visningsmiljö, habilitering

Visningsmiljö med kommunikativt och kognitivt stöd

På Habiliteringens resurscenter finns en visningsmiljö med kommunikativt och kognitivt stöd. Här visas bland annat hjälpmedel som kan underlätta vardagen, alternativ kompletterande kommunikation och program och appar till datorer och smarta telefoner. Har du autism och tillhör habiliteringens målgrupp kan du boka ett individuellt besök i visningsmiljön.