Boende

För de flesta med autism är det en stor utmaning att flytta hemifrån till eget boende. För en del passar det bra att bo en period i ett boende med möjlighet till stöd. Andra bor i boende med stöd under hela sitt vuxna liv, medan vissa bor själva eller med sin familj helt utan stöd.

Det kan vara svårt att leva ensam utan stöd med stora krav på struktur, ordning och rutiner. Att flytta hemifrån ställer också krav på den sociala förmågan. För den som lätt drar sig undan kontakter med andra kan det vara bra att ha en kontaktperson och lägga upp rutiner för hur man ska hålla sitt sociala liv flytande.

Så länge man är barn utgår omvärlden från att man behöver stöd och hjälp från vuxna, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. Allt eftersom barnet växer upp ökar omgivningens förväntningar på att han eller hon ska klara av det som ingår i ett normalt vardagsliv.

En vuxen person förväntas själv sköta sitt arbete eller sina studier, ha en egen bostad, betala räkningar i rätt tid, handla och laga mat. Om man har svårt att klara av allt detta kan man behöva extra stöd. En möjlighet att få det stöd man behöver är att söka bidrag från kommunen där man bor i form av boendestöd. Om man får avslag på sin ansökan kan man överklaga beslutet.

Habilitering & Hälsas insatser

Habilitering & Hälsas insatser kan ge tips på vilka olika boendemöjligheter som finns. Det är sedan en LSS-handläggare i kommunen som tar beslut om vilken typ av boende man kan beviljas. Ibland kan det finnas behov av en bostadsanpassning, det vill säga någon form av ombyggnation för att underlätta livet i hemmet. Det kan till exempel vara en så kallad spisvakt som kopplas till spisen. 

Ansökan om bostadsanpassning ska skickas till kommunen. Innan du skickar en ansökan gör habiliteringens arbetsterapeut en genomgång av bostaden för att kartlägga vad som kan ändras för att underlätta i hemmet och bostadshuset.

Kognitiva hjälpmedel för att underlätta vardagen

Kognitiva hjälpmedel kan vara till stor hjälp för att få ordning i hemmet. Det kan innebära att man tar hjälp av allt ifrån tekniskt avancerade apparater som datorer, anpassade datorprogram och styrsätt, till tekniskt enkla saker som färgad tejp och bilder av olika slag. Det kan också vara att anhöriga och personal får information om hur de kan tänka och bete sig för att underlätta.

Habiliteringens resurscenter har en visningsmiljö där man kan se och prova på olika kognitiva hjälpmedel.

Visningsmiljön på Habiliteringens resurscenter

Boendestöd

I flera kommuner finns olika former av boendestöd som man kan söka som bistånd enligt socialtjänstlagen. I Stockholm finns det valfrihet för boendestöd. Läs om boendestöd på Stockholms stads webbplats.

Boendestöd - Stockholms stad

Mer om boende

Du kan läsa mer om boende på Funktionshindersguidens webbplats, som beskriver stöd och service till personer med funktionsnedsättning i Stockholms län. 

Funktionshindersguiden – habilitering.se