Boende

Det kan vara en stor utmaning att flytta hemifrån till eget boende om du har autism. För en del passar det bra att bo en period i ett boende med möjlighet till stöd. Andra bor i boende med stöd under hela sitt vuxna liv, medan vissa bor själva eller med sin familj helt utan stöd.

Så länge man är barn utgår omvärlden från att man behöver stöd och hjälp från vuxna, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. Allt eftersom man växer upp ökar omgivningens förväntningar på att man ska klara av det som ingår i ett vanligt vardagsliv.

Som vuxen förväntas man själv att sköta sitt hem, betala räkningar i rätt tid, handla och laga mat. Har du svårt att klara allt detta kan du ha rätt till extra stöd, såsom boendestöd. Boendestöd innebär att en person hjälper dig med sysslor och aktiviteter i vardagen. Det kan till exempel vara stöd i att laga mat, göra ärenden, städa, tvätta eller ta kontakt med myndigheter eller sjukvård. Du ansöker om boendestöd hos din kommun. 

Att flytta hemifrån ställer också krav på den sociala förmågan. Har du lätt för att bli isolerad och dra dig undan sociala kontakter kan du ansöka om att få en kontaktperson. En kontaktperson ska fungera som en vän och är någon du träffar regelbundet och gör olika aktiviteter med. Du ansöker om kontaktperson hos din kommun.

Habilitering & Hälsas insatser

Habilitering & Hälsa kan ge tips på vilka olika boendemöjligheter som finns. Det är sedan en LSS-handläggare i kommunen som tar beslut om vilken typ av boende du kan få beviljat. Ibland kan det finnas behov av en bostadsanpassning, det vill säga någon form av ombyggnation för att underlätta livet i hemmet. Det kan till exempel vara en så kallad spisvakt som kopplas till spisen. 

Ansökan om bostadsanpassning ska skickas till kommunen. Innan du skickar en ansökan gör habiliteringens arbetsterapeut en genomgång av din bostad för att kartlägga vad som kan ändras för att underlätta i hemmet.

Kognitiva hjälpmedel underlättar vardagen

Kognitiva hjälpmedel kan vara till stor hjälp för att få ordning i hemmet. Det kan innebära att du tar hjälp av allt ifrån tekniskt avancerade apparater som datorer, anpassade datorprogram och styrsätt, till enklare saker som färgad tejp och bilder för att hålla ordning i bostaden. Det är också viktigt att anhöriga och personal får information om hur de kan tänka och bete sig för att underlätta din vardag.

visningsmiljö, habilitering

Visningsmiljö med kommunikativt och kognitivt stöd

På Habiliteringens resurscenter finns en visningsmiljö med kommunikativt och kognitivt stöd. Här visas bland annat hjälpmedel som kan underlätta vardagen, alternativ kompletterande kommunikation och program och appar till datorer och smarta telefoner. Har du autism och tillhör habiliteringens målgrupp kan du boka ett individuellt besök i visningsmiljön.