Filmer om autism hos barn

Här finns sju korta filmer om autism hos barn. Filmerna beskriver autism och ger exempel på hur du som förälder kan hjälpa ditt barn att hantera krav och lära sig nya saker. Föreläsare är Helena Larsson, kurator på Autismcenter små barn.

 

1. Diagnos och symptom

2. Perception - annorlunda sätt att ta in information

3. Kognition - annorlunda sätt att bearbeta information

4. Kravundvikande - vad är det?

5. Att anpassa krav

Barnets stund

7. Lära sig nya saker

 

 

bibliotek, habilitering

Låna böcker

Habilitering & Hälsas bibliotek har böcker och filmer om funktionsnedsättningar. Biblioteket är öppet för alla.