Arbete och sysselsättning

När det blir dags att ta steget ut i arbetslivet ställs det nya krav på självständighet och social förmåga. För att det ska gå bra är det viktigt att omgivningen har goda kunskaper om vad det kan innebära att ha autism.

Många med autism har svårigheter att komma ut i arbetslivet. Ofta är det inte kunskap eller vilja som saknas, utan i stället de sociala färdigheter som krävs på en arbetsplats. Om man inte vill delta i alla sociala aktiviteter på arbetsplatsen kan det uppfattas negativt av kollegor och arbetskamrater. Det kan göra att man känner sig avvikande. Ibland kanske man inte klarar av de rutiner eller arbetsuppgifter som ingår i ens arbete. Men om arbetsgivare och arbetskamrater har kunskap om ens funktionsnedsättning kan man få både stöd och förståelse.

I dag finns det flera folkhögskolor som erbjuder utbildningar med inriktning mot arbetsliv och eget boende för vuxna med autism. I dessa utbildningar ingår en introduktion till arbetslivet i form av en längre praktik. Att successivt och med stöd bli introducerad till en arbetsplats som har kunskap om ens funktionsnedsättning kan betyda mycket. Utbildningarna innehåller ofta ett år på internat då man som elev kan få möjlighet att prova på att bo i eget boende med stöd.

Skribent: Monica Klasén McGrath