Motorik och rörelse

Det är vanligt med någon form av motoriska svårigheter hos personer med autism, även om det inte gäller alla. En nedsatt rörelseförmåga kan påverka hela kroppen. Hos habiliteringen kan man få hjälp att hitta en träningsform som passar.

Motorik betyder rörelseförmåga eller rörelsemönster och brukar delas in i grov- och finmotorik. Grovmotoriken är större rörelser som omfattar armar, ben, fötter eller hela kroppen såsom att krypa, hoppa och springa. Finmotoriken är mindre rörelser, till exempel att plocka upp saker mellan tumme och pekfinger, knäppa knappar och skriva.

Vanliga svårigheter vid autism

Barn med autism kan vara sena med att vända sig, sitta, gå och hoppa. En del har dålig balans, det vill säga låg muskelspänning eller muskelsvaghet. Det är också vanligt att ha svårt att koordinera och samordna sina rörelser. Hos ett litet barn kan det visa sig i svårigheter som att sträcka sig efter saker, gripa, klappa händer, peka eller hantera föremål i handen. Hos äldre barn kan det handla om att ha svårt att knyta skosnören, cykla, simma eller medverka aktivt i skolidrott. 

De motoriska svårigheterna finns ofta kvar i vuxen ålder och kan visa sig i en nedsatt rörelserepertoar. De aktiviteter en person utför kan ta längre tid eller också utföras för snabbt. Svårigheterna kan också leda till fysisk inaktivitet. Det kan bland annat ge upphov till stelhet, smärtor eller övervikt men också till att man undviker aktiviteter och sociala sammanhang. 

Habilitering & Hälsas insatser

Hos Habilitering & Hälsa kan barn, unga och vuxna få hjälp med att kartlägga svårigheter och behov som rör motorik. Man kan till exempel få hjälp att hitta strategier som underlättar fysiska aktiviteter i  vardagen.

Habiliteringen kan också hjälpa till att hitta träningsformer som passar och kan även skriva ut och anpassa olika hjälpmedel och ortoser som stabiliserar leder eller förbättrar rörlighet.

Tips för att underlätta träning

  • Sätt upp ett mål för träningen.
  • Gör träningen rolig för att öka motivationen.
  • Börja i mindre steg och öka efterhand svårighetsgraden.
  • Förbered träningen, ha en struktur och tydlig miljö.
  • Använd bildstöd, manuell guidning eller verbala instruktioner om det behövs.
  • Skapa utrymme för övning, repetition och vila.

 

Mottagningar inom Habilitering & Hälsa

Habilitering & Hälsa har flera mottagningar som ger stöd till barn och vuxna med autism. 

Autismcenter små barn ger stöd och handledning till vårdnadshavare som har barn med autism i åldern 0-4 år. Även barnets ansvariga pedagog på förskolan kan få stöd.
Autismcenter små barn

Habiliteringscenter ger råd, stöd och behandling till barn och vuxna med varaktig funktionsnedsättning. 
Sök habiliteringscenter för barn eller vuxen

Habiliteringens kurs- och kunskapscenter erbjuder kurser och grupper till barn och vuxna med autism (utan intellektuell funktionsnedsättning) och deras anhöriga.
Habiliteringens kurs- och kunskapscenter

Habiliteringens resurscenter ger information och rådgivning om funktionsnedsättningar, samhällets stöd och kommunikativt och kognitivt stöd. Centret ger också individanpassade insatser kring kommunikativt och kognitivt stöd.
Habiliteringens resurscenter

Granskare: Ulrika Långh

Fotograf/Illustratör: Kajsa Eldsten