Autism i ICD-10

I de internationella diagnoskriterierna för autism finns följande diagnosnamn: autism i barndomen, Aspergers syndrom, genomgripande störning i utvecklingen (atypisk autism) och desintegrativ störning.

Upptäcktskriterier för autism

"Upptäcktskriterier för autism" (f.d. Aspie-kriterierna) är de kriterier som Tony Attwood och Carol Gray tagit fram för att lyfta autism utifrån en persons styrkor.