Autism i ICD-10

I de internationella diagnoskriterierna för autism finns följande diagnosnamn: autism i barndomen, Aspergers syndrom, genomgripande störning i utvecklingen (atypisk autism) och desintegrativ störning.