Om Autismforum

Autismforum är en webbplats med fakta om autism och information om Habilitering & Hälsas stöd och insatser till barn och vuxna med autism och deras anhöriga.

Autismforum vänder sig i första hand till personer med autism och deras anhöriga, men även yrkesverksamma. Det är Habilitering & Hälsa, Region Stockholm, som står bakom webbplatsen. Innehållet är granskat eller skrivet av ämnesexperter.

Autismforums innehåll

Informationen på webbplatsen är fördelad på följande rubriker:

Om autism. I denna del beskriver vi autism och hur det kan visa sig hos barn och vuxna. Här finns också diagnoskriterierna för autism publicerade.

Stöd och insatser. Under Stöd och insatser får du veta vilka insatser som habiliteringen kan erbjuda. Insatserna är indelade i följande område: kommunikation och språk, samspel och sociala färdigheter, fungera i vardagen, problembeteende, psykisk hälsa samt motorik och rörelse. Vi beskriver också habiliteringens stöd till vårdnadshavare, partner, syskon och mor- och farföräldrar.

Autismforum är en del av Habilitering & Hälsa

Autismforum ägs och finansieras av Habilitering & Hälsa, som är en resultatenhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde i Region Stockholm. Det innebär att webbplatsen är finansierad med offentliga medel.

Habilitering & Hälsas uppdrag är att ge råd, stöd och behandling till barn och vuxna med en varaktig funktionsnedsättning samt ge råd och stöd till föräldrar, andra närstående och det professionella nätverket. 

Huvudansvarig för alla Habilitering & Hälsas webbplatser är verksamhetschef
Joakim Lavesson.
habilitering.slso@regionstockholm.se

Vi som arbetar med webbplatsen

Maria Toresdotter, ansvarig webbredaktör
maria.toresdotter@regionstockholm.se

Ulrika Långh, psykolog, psykoterapeut och medicine doktor (Ph.D), faktagranskare
ulrika.langh@regionstockholm.se

Om du har synpunkter

Vi vill gärna veta vad du tycker. Har du frågor eller synpunkter på innehållet mejla till habinfo.slso@regionstockholm.se