Skola, arbete, fritid

Skolans stöd

Skolans stöd

Arbete och sysselsättning

Arbete och sysselsättning

Boende

Boende

Frågor om funktionsnedsättning och samhällets stöd?

Habilitering & Hälsas frågetjänst svarar på frågor om samhällets stöd vid funktionsnedsättning. Det kan handla ​om habilitering, insatser från kommunen, bidrag, ersättningar​, skola och fritid.

Ring 08-123 350 10 vardagar 8-16.30, eller boka tid via appen Alltid öppet, eller via 1177.se

funktionshindersguiden.se hittar du information om samhällets stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning och anhöriga.

 

Vill du prata med en vägledare?

Habilitering & Hälsa har en vägledare för neuropsykiatriska diagnoser. Du som har autism eller adhd, eller är närstående kan vända dig till vägledaren. Vägledaren kan ge information om stöd inom till exempel skola, arbete, vård och omsorg.