Problembeteende

En person med autism har ofta beteenden som omgivningen uppfattar som udda utan att beteendet orsakar stora problem. Men utöver det kan det finnas beteenden som skapar allvarliga problem, så kallade problembeteenden, som minskar personens möjligheter att leva ett bra liv. Habilitering & Hälsa kan ge stöd i att förstå och hantera problembeteenden.

Problembeteenden kallas även för problemskapande beteende, beteendeproblem, beteendestörningar eller beteendeavvikelser. Det handlar om beteenden som är allvarliga, som att skada sig själv på ett allvarligt sätt, att vara våldsam mot andra, att förstöra saker eller att säga och göra så hotfulla saker så att andra människor blir skrämda. Omfattande stereotypa beteenden räknas också in som en form av problembeteenden.  

Vad kan problembeteende leda till?

En person som tidigare fungerat väl men som börjar få beteenden som skapar problem, riskerar till exempel att inte längre kunna följa med ut och handla, gå på restaurang eller bio. Om det blir värre kan det också leda till att det blir svårt att gå till skolan eller den dagliga verksamheten.

Problembeteenden innebär inte bara svårigheter för personen själv utan påverkar även omgivningen. I en personalgrupp på en skola, ett boende eller en daglig verksamhet kan det vara svårt att veta hur man ska hantera problembeteenden. Dels kan det vara svårt att veta hur man ska hjälpa, dels kan man vara orolig för sin egen säkerhet. Föräldrar till barn med problembeteende kan uppleva att hela deras liv påverkas och begränsas av barnets beteende.

Vissa beteenden är inte alltid problematiska, men kan skapa problem om de förekommer i fel sammanhang eller för ofta eller för intensivt. Till exempel behöver det inte vara ett problem att ibland slå sig själv lätt i huvudet med handflatan, men det blir ett problem om man slår med ett hårt föremål med stor kraft.

För vem är beteendet ett problem?

När man bedömt att en person har ett problembeteende, finns det ofta anledning att ställa sig frågan för vem beteendet är ett problem, och på vilket sätt. Lösningarna ska leda till att öka personens egen livskvalité och inte bara göra tillvaron bekvämare för personer i omgivningen. Det kanske i själva verket är personalen som upplever att beteendet är ett problem, men det är inte ett problem för personen själv. Om det är på det sättet, kan de som finns runt om försöka ändra attityd och synsätt i stället för att försöka ändra beteendet hos personen.

Vad beror problembeteende på?

Orsakerna till problembeteende kan vara många, till exempel kan det bero på:

  • missförstånd och svårigheter att göra sig förstådd
  • fysisk sjukdom
  • bristande struktur och begriplighet i vardagslivet
  • sömnsvårigheter
  • ljud och ljus
  • psykotiska problem
  • uttråkning
  • orättvisor.

Habilitering & Hälsas insatser

Habilitering & Hälsa erbjuder stöd i att bedöma problembeteendets svårighetsgrad och kan ge stöd för att förebygga och hantera problembeteenden. Man kan också få stöd i att göra en funktionell kartläggning, för att förstå problembeteendet och hitta långsiktiga strategier för att minska det. Habiliteringens stöd kan vara individuellt anpassade insatser, temaföreläsningar eller utbildningar för anhöriga.

Läs mer om problembeteende

Under tema föräldraskap på habilitering.se finns fler artiklar om problembeteende.

Utmanande föräldraskap

Så kan du förebygga och minska problembeteenden

 

Lyssna på Funka olika

Podden Funka olika har flera avsnitt om problembeteende.  

Lyssna på avsnittet om utagerande beteende
Lyssna på avsnittet om självskadande beteende

Hur påverkar det familjen när ens barns funktionsnedsättning leder till våldsamma situationer? Och om påfrestningarna blir för stora, hur hanterar man oron över att själv gå över gränsen?

Lyssna på Våldsamma situationer hemma

I en programserie om stress i utmanat föräldraskap möter Funka olika föräldrar till barn med funktionsnedsättning och föräldrar med egen diagnos. Psykologer och andra som ger stöd pratar om hur kan man minska den stress och oro som kan komma av föräldraskapet.

Lyssna på serien Stress i utmanat föräldraskap

Hör en serie om vad trotssyndrom är och vilken effekt ett föräldraträningsprogram kan ha.

Lyssna på serien om trotssyndrom

 

Mottagningar inom Habilitering & Hälsa

Habilitering & Hälsa har flera mottagningar som ger stöd till barn och vuxna med autism. 

Autismcenter små barn ger stöd och handledning till vårdnadshavare som har barn med autism i åldern 0-4 år. Även barnets ansvariga pedagog på förskolan kan få stöd.
Autismcenter små barn

Habiliteringscenter ger råd, stöd och behandling till barn och vuxna med varaktig funktionsnedsättning. 
Sök habiliteringscenter för barn eller vuxen

Habiliteringens kurs- och kunskapscenter erbjuder kurser och grupper till barn och vuxna med autism (utan intellektuell funktionsnedsättning) och deras anhöriga.
Habiliteringens kurs- och kunskapscenter

Habiliteringens resurscenter ger information och rådgivning om funktionsnedsättningar, samhällets stöd och kommunikativt och kognitivt stöd. Centret ger också individanpassade insatser kring kommunikativt och kognitivt stöd.
Habiliteringens resurscenter

Kurser och grupper inom Habilitering & Hälsa

Habilitering & Hälsa har flera kurser och grupper för dig som har autism, är anhörig eller närstående.

Kurskatalog - kurser, grupper och föreläsningar

 

VUB-teamet

VUB-teamet är ett tvärprofessionellt team specialiserat på intellektuell funktionsnedsättning och svåra beteendeproblem. Teamet är ett komplement till ordinarie vårdutbud och är ett samarbete mellan psykiatrin och Habilitering & Hälsa, Region Stockholm. 

Granskare: Ulrika Långh

Fotograf/Illustratör: Kajsa Eldsten