Hantera problembeteenden

Det är viktigt att arbeta med förebyggande åtgärder och långsiktiga strategier för att minska sannolikheten för att problembeteenden ska uppstå. Under tiden behöver man som omgivning ha strategier för att hantera de problembeteenden som förekommer, så kallade reaktiva strategier.

Var uppmärksam på tidiga signaler

Om möjligt kan man försöka undvika att problembeteende uppstår genom att agera snabbt när det verkar vara på gång. Många med autism har något de säger eller gör som kommer innan ett utbrott, som en förvarning. När man känner till den här typen av varningstecken är det bra om alla i omgivningen känner till dem. För att inte trappa upp situationen bör man undvika att avsluta en pågående aktivitet. 

Behåll lugnet

Om ett problembeteende har uppstått är en bra strategi att behålla sitt lugn för att inta trappa upp situationen. Behåll också ett avstånd till personen, undvik snabba rörelser, utrop och ögonkontakt. Ofta lugnar personen ner sig om man låter det ta lite tid.

Skifta fokus

En annan strategi är att försöka avleda personen genom att byta aktivitet, erbjuda en sak eller börja prata om något personen tycker om. Man kan också göra något oväntat som att sätta något på huvudet, sjunga en sång eller liknande.

Fysisk avvärjning 

Vid allvarliga problembeteenden kan man behöva agera för att skydda personen, andra eller sig själv. Det är förstås bra att så fort som möjligt ta bort föremål som skulle kunna användas som tillhyggen, och om möjligt flytta undan andra personer som annars kan råka illa ut. Om personen gör sig själv illa kan man försöka skydda till exempel huvudet genom att lägga något mjukt emellan. Om man behöver hindra slag från personen är det lämpligt att försöka styra undan genom att följa med i personens rörelser. Men det är viktigt att inte greppa tag över en led utan i stället hålla med ett lätt tag mitt på personens underarm. Det är också viktigt att inte lägga ner eller hålla fast personen.

 

Senast ändrad 2024-01-10

Publicerad: 2020-01-10