Podden Funka olika

Funka olika är Habilitering & Hälsas podd om hur det är att leva med funktionsnedsättning. Lyssna på personliga samtal och råd från experter. Här har vi samlat avsnitt med ett särskilt fokus på autism.

Sysselsättning

Det kan vara svårt att hitta en sysselsättning eller att få jobb och studier att fungera om man har en funktionsnedsättning. Men det finns stöd att få. I sju avsnitt presenterar Funka olika flera vägar till sysselsättning och möter några som fått hjälp med det. 
Olika vägar till sysselsättning

Ork och motivation till förändring

Det krävs ork och motivation för att förändra en situation eller ett beteende. Kan man hjälpa någon att hitta sin inre drivkraft? Och varifrån får man energi när livet känns som tyngst? Funka olika pratar bland annat med psykologer och föräldrar till barn med funktionsnedsättning som delar med sig av sina tips och erfarenheter.
Lyssna på serien om motivation och ork till förändring

Trotssyndrom

Trotssyndrom är vanligt hos barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som adhd. Kännetecken på trots är bland annat olydnad, aggressivitet och svårigheter att anpassa sig till sociala regler och normer. I två program tar Funka olika reda på vad trotssyndrom är och vilken effekt föräldraträningsprogram kan ha.
Lyssna på serien om trotssyndrom

Kompisar och fritid 

Att ha något att göra på fritiden är viktigt för att må bra, liksom att ha någon att vara med. I två program tar Funka olika upp vilka svårigheter barn med autism kan ha med detta och hur du kan hjälpa dem. Hör psykologen och forskaren Anna Backman.
Lyssna på serien Kompisar och fritid vid autism

Livet på nätet

I dag är i princip alla uppkopplade mot nätet och mobila skärmar är en del av vår vardag. Vi umgås, roar oss och lär oss genom skärmen. Samtidigt står vissa grupper utanför och för andra kan skärmanvändning bli ett problem. Podden Funka olika har träffat forskare för att ta reda på hur barn och unga påverkas av skärmanvändning och hur personer med funktionsnedsättning använder nätet.
Lyssna på serien Livet på nätet

Lek och samspel

Lek är en viktig del i barns utveckling. Genom lek lär sig barnet bland annat att visa hänsyn och samspela med andra. I två program tar Funka olika upp hur man kan öva på detta med barn som har autism eller intellektuell funktionsnedsättning, som inte alltid ser poängen med att leka och samspela på andras villkor.
Lyssna på serien om lek och samspel

Tand- och munhälsa

Problem med mun- och tandhälsa är vanligt hos personer med funktionsnedsättning. Funka olika pratar med Erik Kollinius, tandläkare på en av Folktandvårdens mottagningar för specialisttandvård, om hur det kan bli bättre.
Tandläkarens tips på bättre munhälsa

Autism och annan diagnos

Många som har autism har även ytterligare en diagnos. Podden Funka olika fördjupar sig i hur det kan vara att ha autism i kombination med adhd eller intellektuell funktionsnedsättning. Hör Eric Zander, psykolog och doktor i medicinsk vetenskap, Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap, Alexander Skytte, som har adhd och autism samt föräldrarna Chanelle Yake och Martina Löwenham.
Lyssna på serien om autism och adhd eller IF

Språklig sårbarhet 

I två avsnitt tar Funka olika upp diagnoser som påverkar förmågan att tala, selektiv mutism och språkstörning. Föräldrar pratar om hur det fungerar för deras barn och logopeder berättar om hur man kan jobba med det.
Lyssna på avsnitten om selektiv mutism och språkstörning

Mor- och farföräldrar

Att få barnbarn med funktionsnedsättning väcker många känslor och kan ibland leda till kris. Som mor- och farförälder är man ofta nära familjen, men får inte alltid det stöd man själv kan behöva. I fyra avsnitt lyfter podden Funka olika denna viktiga, men ibland bortglömda grupp.
Lyssna på serien om att vara mor- och farförälder

Åldras med funktionsnedsättning

Alla människor åldras men beroende på vilka vi är påverkas vi olika mycket. I den här serien får du veta vad som händer med oss alla när vi blir äldre och bland annat fördjupa dig i hur det kan vara att åldras med adhd och autism. 
Lyssna på serien om att åldras

Om ungas sexuella hälsa

Sex program om sex. Den här serien har fokus på sexuell hälsa hos barn och unga med funktionsnedsättning. Programmen tar upp frågor du som ung kan ha om sex och relationer, och sådant som kan vara bra för dig som förälder att veta. Ett avsnitt handlar om könsdysfori vid samtidig autism.
Lyssna på serien om ungas sexuella hälsa

Vara pappa till ett barn med funktionsnedsättning

Den här programserien har fokus på pappor till barn med funktionsnedsättning. Vi pratar med män om hur det är att vara förälder till ett barn med ett stort omvårdnadsbehov och hur deras roll ser ut i familjen. Vi träffar också pappor som håller i pappagrupper. Men först tittar vi på hur det ser ut i familjerna när det gäller ansvar och rollfördelning.
Lyssna på serien Pappor

Utsatthet

I den här serien pratar vi om brott mot personer med funktionsnedsättning i samhället och om våldsutsatthet i hemmet. På vilket sätt är risken högre att utsättas om man har funktionsnedsättning, och vilken hjälp finns att få?
Lyssna på serien Utsatthet

Vara partner

Vara partner till någon med autism eller adhd

Inga parförhållanden är problemfria men att leva med någon som har autism eller adhd kan var extra utmanande. Hur påverkar funktionsnedsättningen relationen och vardagen för partnern som inte har diagnos? Vi pratar med psykologen Lena Westholm och socionomen Åsa Rehnman, som ger stöd till partners.
Lyssna på Vara partner till någon med autism eller adhd

Vi växer tillsammans hela tiden

Vanligt för personer med autism är att ha svårt för förändring, socialt samspel och att förstå andra. Hur fungerar det i en relation? Anna Bergström har varit tillsammans med Patrik Ferm, som har asd och adhd, i 18 år. Tillsammans med socionomen Åsa Rehnman pratar vi om hur autism påverkar den som inte har diagnos, och vad man kan göra för att få relationen att fungera.
Lyssna på Vi växer tillsammans hela tiden

Stress i utmanat föräldraskap

Föräldrar till barn med en funktionsnedsättning upplever ofta mycket stress i vardagen. Hur gör man för att inte själv gå in i väggen? Vilka svårigheter möter föräldrar som själva har en diagnos och vad finns det för stöd att få? I tre avsnitt tar vi upp stress i ett utmanat föräldraskap.

Verklighetsglapp, medveten närvaro och acceptans

Camilla och Max är föräldrar till ett barn med autism. De berättar hur de reagerade och agerade när deras son fick en diagnos. Bella Berg är psykolog och ansvarig för ett behandlingsprogram som heter Navigator ACT. Vad lär man sig där och hjälper behandlingen? 
Lyssna på Stress i utmanat föräldraskap 1

Förälder med egen diagnos

Vilka är de största utmaningarna man möter som förälder med egen diagnos och vilket stöd behöver man för att få familjelivet att fungera? Mia är förälder till en treåring. Hon har själv Aspergers syndrom och add. I det här avsnittet pratar hon om det hon tycker är svårt med att vara förälder. 
Lyssna på Stress i utmanat föräldraskap 2

Att möta föräldrar i kris

Vi pratar med två psykoterapeuter som hjälper föräldrar till barn med olika funktionsnedsättningar att må lite bättre. Är några skeenden i livet extra kritiska och om känslan av total hopplöshet infinner sig, vad kan man göra då? 
Lyssna på Stress i utmanat föräldraskap 3

Kommunikativt och kognitivt stöd

Många med funktionsnedsättning behöver hjälp med att planera och förstå sin tillvaro. I tre program får vi höra hur tre olika personer använder sig av det som kallas kommunikativt och kognitivt stöd. En arbetsterapeut och en logoped berättar om olika stöd och hur de fungerar.

”Det är inte fel att ta hjälp”

Lyssna på 25-åriga Leo, som för drygt ett år sen fick diagnoserna autism och adhd. Vilka hjälpmedel använder han för att minska stressen och få energin att räcka till? 
Hör Leo om kognitivt stöd 

”Han vill kommunicera och vi hittar en gemenskap i det”

Anncha Jönssons son har autism och intellektuell funktionsnedsättning. Han är tio år, men språkligt som ett barn på 1,5 år, och behöver hjälp både med att förstå och kommunicera med omgivningen. Hur hanterar man det och vad finns det för hjälp att få? 
Hör Anncha om kommunikativt och kognitivt stöd

Skolfrånvaro

Varje år stannar många elever hemma från skolan. Tre av fyra elever med hög skolfrånvaro kan ha en neuropsykiatrisk diagnos. Vad kan man göra för att få barn och unga att komma tillbaka till skolan?

Ryck upp dig

I dag går Jenny Fernström på Fridhems folkhögskola, men under långa perioder gick hon inte i skolan alls. Hör hennes berättelse om vad som låg bakom och hur hon till slut kom tillbaka till skolan. 
Lyssna på Skolfrånvaro 1

Bryt ihop och kämpa på

När David var nio år slutade han plötsligt att gå till skolan. Davids mamma Malin Trossing berättar hur det är att vara förälder till ett barn som slutar gå till skolan. 
Lyssna på Skolfrånvaro 2

Toa

Alla barn behöver lära sig att gå på toa, men för barn med funktionsnedsättning kan det vara svårare och ta längre tid. Med hjälp av Bella Berg, som är psykolog och specialiserad på toaletträning går vi igenom hur man kan jobba med det. Möt också Caroline och Pelle som försöker få sin son att bajsa på toaletten. Han är tolv år och har diagnoserna autism och intellektuell funktionsnedsättning.
Toa 1. Lära barn kissa på toa
Toa 2. Lära barn bajsa på toa

Sömn

Ungefär åtta av tio personer med funktionsnedsättning har problem med sin sömn. Vi går igenom hur man kan lära barn att sova bättre och vad man som vuxen kan göra när man lider av sömnproblem. Hör bland annat Jonas Bengtsson som är förälder till Sebastian, som har Asperger syndrom. Sebastian har haft stora problem med sömnen men sover idag bra. 
Sömn 1. Lära barn att sova på natten
Sömn 2. Sömnskola för vuxna

Tips på avslappningsövningar:
Mindfulness, Region Örebro län
Stresshantering och sömn på 1177 Vårdguiden

Matvanor och sambandet mellan ätstörning, autism och adhd

Över 10 procent av alla med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) har också problem med maten. En del får diagnosen ARFID (selektivt ätande eller restriktivt ätande), en ätstörning som inte är kopplad till vikten och utseendet. Hur kommer det sig och vad kan man göra åt det? Hör Elisabet Wentz, professor vid Sahlgrenska akademin och Elina Johansson, verksamhetsledare på Attention Stockholm. 
Lyssna på avsnittet om sambandet mellan ätstörning, autism och adhd

Prata om funktionsnedsättning

Att sprida kunskap om funktionsnedsättning underlättar livet för den som lever med funktionsnedsättning. Kunskap är också en förutsättning för att få bra stöd och bemötande. Därför är det viktigt att prata om det. Men hur gör man det på ett bra sätt? I den här programserien träffar vi föräldrar, personer med egen diagnos, psykologer och beteendeanalytiker. ​
Prata 1. Vad ska jag säga till mitt barn?
Prata 2. Vad behöver omgivningen veta?

Utmanande beteende

Många personer med funktionsnedsättning har ett utmanande beteende, som att skada sig själv eller andra. Tillsammans med beteendeanalytikern Charlotte Scocco tar vi upp vad som kan ligga bakom och hur man kan jobba med det. Möt också en förälder, vars son har haft svåra problem med utagerande beteende och en pedagog som hjälpt en elev att minska sitt självskadande beteende.
Utmanande beteende 1. Utagerande beteende
Utmanade beteende 2. Självskadande beteende

Att leva med autism

I tre program pratar psykolog SvenOlof Dahlgren och Jill Carlberg, som fick diagnosen Aspergers syndrom när hon var tio år, om hur det är att leva med autism. Vilka myter och fördomar finns, hur ser omvärlden ut för en person som har autism och hur är det att vara förälder eller kompis till någon med autism?
Lyssna på Autism 1. Myter och fördomar
Lyssna på Autism 2. Att vara från en annan planet
Lyssna på Autism 3.  Att vara anhörig, vän eller jobbarkompis

Att få diagnos

Många som får diagnos som unga vuxna har haft problem i skolan, svårigheter med vänner och upplevt att de inte riktigt passat in. Vi träffar Clara Osvaldo som fick diagnoserna autism och add när hon var 25 år. På vilket sätt har det förändrat hennes liv? Björn Angelin, psykiatriker, berättar varför vissa diagnoser upptäcks först senare och vilka konsekvenserna kan bli om man inte får diagnos.
Få diagnos. "Det var som att födas på nytt"