Stöd vid möten

Det är ofta i möten med okända människor och miljöer som personer med en diagnos inom autismspektrumet upplever svårigheter. För att underlätta kontakten med olika myndigheter och yrkesgrupper kan man ta hjälp av materialet Stöd vid möten.

Materialet är tänkt för utskrift men finns även tillgängligt i html nedan.

Ladda ner eller skriv ut Stöd vid möten på habilitering.se

Om Stöd vid möten

Materialet Stöd vid möten består av en kort faktatext om autism samt fem punktlistor riktade till olika yrkesgrupper och myndighetspersoner. Punktlistorna är utformade av personer som själva har autism (Aspergers syndrom). De innehåller vanliga önskemål om hur miljön ska utformas, hur själva kontakten ska ske och vanliga svårigheter. Man kan kryssa för det som är viktigt för en själv och sedan ge listan till den man vill. Materialet utgår alltså från individen och ger stor möjlighet till personlig utformning. Faktatexten och punktlistan kan underlätta både vid det första mötet och den fortsatta kontakten. Då slipper man att hela tiden beskriva sig själv och sina behov, vilket många tycker är tröttsamt.

Punktlistorna är utformade för fem grupper: skolpersonal, personal inom hälso- och sjukvården, personal på Arbetsförmedlingen, tjänstemän inom kommunen samt kollegor på den egna arbetsplatsen.

Bakgrund

Stöd vid möten grundar sig på broschyrer framtagna av projektet Empowerment inom Riksföreningen Autism, RFA (nuvarande Autism Sverige). Syftet med projektet var bland annat att öka inflytandet i samhället för personer med autism. Broschyrerna är i sin tur bearbetade inom Samlas-projektet för att öka kunskapen om autism inom Stockholms stad och Stockholms läns landsting. Bearbetningen av materialet är ett samarbete mellan Samlas, RFA och Autismforum.

 

Senast ändrad 2022-12-13