Materialet Stöd vid möten

Stöd vid möten är ett material för dig med en diagnos inom autismspektrumet. Det är tänkt att underlätta kontakten med olika myndigheter och yrkesgrupper. Materialet består av punktlistor utformade för fem olika yrkesgrupper. Listorna innehåller önskemål om hur miljön ska utformas, hur själva kontakten ska ske och vad man kan ha svårt med.

Materialet är tänkt för utskrift men finns även tillgängligt i html nedan.

Ladda ner eller skriv ut Stöd vid möten på habilitering.se

Om Stöd vid möten

Det är ofta i möten med okända människor och miljöer som en person med en diagnos inom autismspektrumet upplever svårigheter. Här presenteras materialet Stöd vid möten, som på ett enkelt och konkret sätt kan underlätta kontakten med olika myndighetspersoner och yrkesgrupper.

Kunskap om autism är en viktig förutsättning för att ett möte mellan en person med autism och till exempel en socialsekreterare ska fungera väl. Men många yrkesgrupper och myndighetspersoner har ibland varken kunskap om funktionsnedsättningen eller vet om att personen de möter har autism.

Materialet består av en kort faktatext om Aspergers syndrom/autism och fem punktlistor riktade till olika yrkesgrupper och myndighetspersoner. Punktlistorna är utformade av personer som själva har Aspergers syndrom. De innehåller vanliga önskemål om hur miljön ska utformas, hur själva kontakten ska ske och vanliga svårigheter. Man kan kryssa för det som är viktigt för en själv och sedan ge listan till dem man vill. Materialet utgår alltså från den enskilde personen och ger stor möjlighet till personlig utformning. Faktatexten och punktlistan kan både underlätta vid det första mötet och den fortsatta kontakten. Dessutom slipper man att hela tiden beskriva sig själv och sina behov, vilket många tycker är tröttsamt.

Materialet ger även en bra överblick över vad Aspergers syndrom kan innebära. Det är användbart för många yrkesgrupper inför ett möte med en person som har Aspergers syndrom och ger en större beredskap för speciella önskemål och behov.

Punktlistorna är utformade för fem grupper: skolpersonal, personal inom hälso- och sjukvården, personal på Arbetsförmedlingen, tjänstemän inom kommunen, kollegor på den egna arbetsplatsen.

Bakgrund

Stöd vid möten grundar sig på broschyrer framtagna av projektet Empowerment inom Riksföreningen Autism, RFA (nuvarande Autism- och Aspergerförbundet). Syftet med projektet var bland annat att öka inflytandet i samhället för personer med autism. Broschyrerna är i sin tur bearbetade inom Samlas-projektet, med syfte att öka kunskapen om Aspergers syndrom inom Stockholms stad och Stockholms läns landsting. Bearbetningen av materialet är ett samarbete mellan Samlas, RFA och Autismforum.