Stöd vid möten

Det är ofta i möten med okända människor och miljöer som personer med en diagnos inom autismspektrumet upplever svårigheter. För att underlätta kontakten med olika myndigheter och yrkesgrupper kan du ta hjälp av materialet Stöd vid möten.

Stöd vid möten är ett material som består av en kort faktatext om autism samt fem punktlistor riktade till olika yrkesgrupper. Punktlistorna är utformade av personer som själva har autism (Aspergers syndrom). De innehåller önskemål kring miljö, kontakt och vanliga svårigheter inför ett möte. Faktatexten om autism och punktlistan kan underlätta både vid det första mötet och den fortsatta kontakten. 

Punktlistorna är utformade för fem grupper: skolpersonal, personal inom hälso- och sjukvården, personal på Arbetsförmedlingen, tjänstemän inom kommunen samt kollegor på den egna arbetsplatsen.

Materialet är tänkt för utskrift men punktlistorna finns även tillgängliga i html nedan.
Ladda ner eller skriv ut Stöd vid möten på habilitering.se

Stöd vid möten grundar sig på broschyrer framtagna av projektet Empowerment inom Riksföreningen Autism, RFA (nuvarande Autism Sverige). Syftet med projektet var bland annat att öka inflytandet i samhället för personer med autism. Broschyrerna är i sin tur bearbetade inom Samlas-projektet för att öka kunskapen om autism inom Stockholms stad och Stockholms läns landsting. Bearbetningen av materialet är ett samarbete mellan Samlas, RFA och Autismforum.

 

Senast ändrad 2023-05-09