Fungera i vardagen

Vardagsfärdigheter är det vi människor behöver för att ta hand om oss själva och vårt vardagsliv. Det kan till exempel vara att klä på sig, hålla ordning, sköta sitt hem eller sin ekonomi. Många barn och vuxna med autism har svårigheter inom detta område och behöver stöd.

Vardagsfärdigheter rymmer alla aktiviteter och kunskaper vi behöver för att kunna leva självständigt och delta i sociala sammanhang. Det kan vara att klä på sig, ta hand om sin hygien, hålla ordning på sina saker eller planera sin tid. För många tar det lång tid innan allt fungerar och en del behöver extra stöd och träning. Vilka färdigheter man kan förvänta sig av en person beror på personens ålder. 

Barn och unga 

Många vardagsfärdigheter är en förutsättning för att barn och unga ska kunna delta i olika vardagliga situationer och sammanhang. De ger möjlighet till större delaktighet. Till exempel är det lättare för ett barn med autism att gå i en vanlig skolklass om hen kan gå på toaletten själv. Det är vanligt att barn lättare gör framsteg i de adaptiva förmågorna än inom socialt samspel och kommunikation. Därför kan man börja med att fokusera på dem, för att sedan gå över till områden som är svårare för barnet.

Läs om olika vardagsfärdigheter, hjälpmedel och strategier utifrån Annie Boströms erfarenheter som arbetsterapeut.
Vardagsfärdigheter hos barn och ungdomar (pdf)

Vuxna

Hos vuxna kan brister inom vardagsfärdigheter visa sig i svårigheter att sköta hemmet eller att hålla ordning på privatekonomin. Långt ifrån alla med autism har svårigheter, men en del har så omfattande problem att de behöver stöd i hemmet.

Läs om olika vardagsfärdigheter, hjälpmedel och strategier utifrån Lena Walleborns erfarenheter som arbetsterapeut.
Vardagsfärdigheter hos vuxna (pdf)

Habilitering & Hälsas insatser

Hos Habilitering & Hälsa kan barn och vuxna få stöd i att öva på olika vardagsfärdigheter. Habiliteringen kan också erbjuda hjälpmedel av olika slag. Det kan vara hjälpmedel som gör det lättare att förstå, minnas, planera och kommunicera eller bildstöd som underlättar olika moment i vardagen. En viktig del är också att anpassa omgivningen och se till att nätverket runt personen med autism får kunskap om hur personen bör bemötas.

Utöver individuella insatser erbjuder habiliteringen kurser, utbildningar och föreläsningar. De kan till exempel handla om hur man kan arbeta med att förbättra förmågan att självständigt ta hand om sin personliga vård.

 

visningsmiljö, habilitering

Visningsmiljö med kommunikativt och kognitivt stöd

På Habiliteringens resurscenter finns en visningsmiljö med kommunikativt och kognitivt stöd. Här visas bland annat hjälpmedel som kan underlätta vardagen, alternativ kompletterande kommunikation och program och appar till datorer och smarta telefoner. Har du autism och tillhör habiliteringens målgrupp kan du boka ett individuellt besök i visningsmiljön.

 

Behöver du bildstöd?

På habilitering.se kan du ladda ner material som ger stöd i vardagen, till exempel bildark för olika aktiviteter, veckoscheman och tidvisningar.

 

Appsök - tillgängliga appar

Ta hjälp av appar

Det finns många olika appar som kan hjälpa dig i vardagen för att till exempel kommunicera, skapa struktur eller minnas saker. Men att hitta en app som ger stöd utifrån ens förutsättningar och behov kan vara svårt. Appsök är en webbaserad söktjänst från Habilitering & Hälsa som publicerar tillgängliga appar för dig som har en funktionsnedsättning.

 

Kurser och grupper inom Habilitering & Hälsa

Habilitering & Hälsa har flera kurser och grupper för dig som har autism, är anhörig eller närstående.

Kurskatalog - kurser, grupper och föreläsningar

 

Mottagningar inom Habilitering & Hälsa

Habilitering & Hälsa har flera mottagningar som ger stöd till barn och vuxna med autism. 

Autismcenter små barn ger stöd och handledning till vårdnadshavare som har barn med autism i åldern 0-4 år. Även barnets ansvariga pedagog på förskolan kan få stöd.
Autismcenter små barn

Habiliteringscenter ger råd, stöd och behandling till barn och vuxna med varaktig funktionsnedsättning. 
Sök habiliteringscenter för barn eller vuxen

Habiliteringens kurs- och kunskapscenter erbjuder kurser och grupper till barn och vuxna med autism (utan intellektuell funktionsnedsättning) och deras anhöriga.
Habiliteringens kurs- och kunskapscenter

Habiliteringens resurscenter ger information och rådgivning om funktionsnedsättningar, samhällets stöd och kommunikativt och kognitivt stöd. Centret ger också individanpassade insatser kring kommunikativt och kognitivt stöd.
Habiliteringens resurscenter

 

Senast ändrad 2024-03-18

Granskare: Ulrika Långh

Fotograf/Illustratör: Kajsa Eldsten