Psykisk hälsa

Barn och vuxna med autism riskerar i högre grad än andra att drabbas av psykisk ohälsa i form av depression, utmattning och ångesttillstånd. Men det finns flera sätt att förebygga psykiska besvär.

Den som har en god psykisk hälsa ser sin tillvaro som meningsfull, mår bra känslomässigt och kan klara av livets vanliga påfrestningar. Psykisk hälsa är med andra ord mer än bara frånvaro av psykisk sjukdom.

Sårbarhet för psykisk ohälsa

Att leva med en funktionsnedsättning kan påverka hur man mår psykiskt. Man kan till exempel känna sig arg och ledsen över de begränsningar som ens funktionsnedsättning innebär. Eller så kan man bli trött och frustrerad över att behöva stöd och hjälp från andra i sin vardag. Det och andra orsaker kan leda till nedstämdhet och depression hos både barn, unga och vuxna. Forskning visar att personer med autism är särskilt sårbara för psykisk ohälsa som till exempel depression, ångest- och tvångstillstånd.

Det finns flera sätt att förebygga psykisk ohälsa. Det kan vara genom att ha en aktiv fritid eller att träffa andra med liknande intressen. Ibland är det viktigt att prata med någon om sina känslor och upplevelser. Både barn och vuxna kan behöva söka professionellt stöd. Det finns stöd att få både inom habiliteringen och psykiatrin.

Habilitering & Hälsas insatser

Habilitering & Hälsa erbjuder olika former av stöd för att främja psykisk hälsa. Det kan vara samtal om känslor kopplade till funktionsnedsättningen och frågor kring ensamhet, relationer eller konflikter. Ibland kan en insats från habiliteringen vara att förändra miljön och omgivningens bemötande, för att till exempel hitta en rimlig kravnivå.

Habiliteringen erbjuder även insatser till anhöriga. Det kan vara stödsamtal och föräldragrupper med fokus på att minska stress.

Barn och ungdomar kan behöva insatser från BUP

Barn och ungdomar i åldrarna 0–18 år, som får insatser inom habiliteringen, kan i vissa fall behöva extra insatser från barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. Ungdomar kan komma till BUP med eller utan sina föräldrar.

BUP
När barn mår psykiskt dåligt (1177 Vårdguiden)

Vuxna med allvarlig psykisk ohälsa

Vuxna med allvarlig psykisk ohälsa ska främst vända sig till psykiatrin i det län där man bor. Där finns både öppen- och slutenvård och verksamhet som är specialiserad på neuropsykiatriska diagnoser.

Söka psykiatrisk vård (1177 Vårdguiden)

Stöd för vuxna anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga har en digital kunskapsguide för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Lyssna på anhörigas berättelser och möt personal som träffar personer med psykisk ohälsa i sitt arbete.

 

Frågetjänst och rådgivning

Habilitering & Hälsas frågetjänst svarar på frågor om samhällets stöd och habilitering. Rådgivningen ger stöd för att få vardagen att fungera. 
Frågetjänst och rådgivning 

Ring 08-123 350 10
Måndag-torsdag 08.30-16.00
Fredag 08.30-15.00
Dag före röd dag 8.30-12.30

Du kan också boka tid i appen Alltid öppet och på 1177.se

På funktionshindersguiden.se finns samlad information om samhällets stöd. 
Funktionshindersguiden.se 

 

Mottagningar inom Habilitering & Hälsa

Habilitering & Hälsa har flera mottagningar som ger stöd till barn och vuxna med autism. 

Autismcenter små barn ger stöd och handledning till vårdnadshavare som har barn med autism i åldern 0-4 år. Även barnets ansvariga pedagog på förskolan kan få stöd.
Autismcenter små barn

Habiliteringscenter ger råd, stöd och behandling till barn och vuxna med varaktig funktionsnedsättning. 
Sök habiliteringscenter för barn eller vuxen

Habiliteringens kurs- och kunskapscenter erbjuder kurser och grupper till barn och vuxna med autism (utan intellektuell funktionsnedsättning) och deras anhöriga.
Habiliteringens kurs- och kunskapscenter

Habiliteringens resurscenter ger information och rådgivning om funktionsnedsättningar, samhällets stöd och kommunikativt och kognitivt stöd. Centret ger också individanpassade insatser kring kommunikativt och kognitivt stöd.
Habiliteringens resurscenter

Habiliteringens anhörigcenter vänder sig till dig som är närstående till en person med funktionsnedsättning. Verksamheten består av en samtalsmottagning för anhöriga samt föräldra-barngrupper för små barn, 0-2 år. 
Habiliteringens anhörigcenter

 

Kurser och grupper inom Habilitering & Hälsa

Habilitering & Hälsa har flera kurser och grupper för dig som har autism, är anhörig eller närstående.

Kurskatalog - kurser, grupper och föreläsningar

Fotograf/Illustratör: Kajsa Eldsten