Stöd och insatser

Det finns olika former av stöd och insatser till barn och vuxna med autism. Här kan du läsa om vilket stöd Habilitering & Hälsa kan erbjuda barn och vuxna med autism och deras anhöriga.

Kommunikation och språk

Kommunikation och språk

Samspel och sociala färdigheter

Samspel och sociala färdigheter

Fungera i vardagen

Fungera i vardagen
Människor i grönområde

Psykisk hälsa

Psykisk hälsa

Motorik och rörelse

Motorik och rörelse
Oväder

Problembeteende

Problembeteende
Barn i skolbänken

Skola, arbete, fritid

Skola, arbete, fritid

Stöd till anhöriga

Stöd till anhöriga