Så kan du underlätta kommunikation

Att kunna kommunicera med andra människor är en grundläggande förmåga. Även små förbättringar i kommunikationen kan innebära att livskvaliteten ökar och att problembeteenden minskar.

Här finns tips på hur du kan stimulera och motivera till kommunikation i olika vardagssituationer och vad du kan tänka på för att underlätta språkförståelsen.

 • Lägg favoritföremål inom synhåll men utom räckhåll. Lägg föremålen till exempel på en hög hylla, häng dem på en krok utom räckhåll eller i en genomskinlig burk med hårt åtskruvat lock. Erbjud inte personen att få dem utan visa dem bara om det behövs (”titta, där ligger…”).
 • Ge små portioner av något som personen tycker om att äta eller dricka: dela smörgås, chips, kex, godis i små bitar, häll bara en liten skvätt av dryck i glaset. Ge en bit eller en skvätt varje gång hen ber om det. Då får hen många erfarenheter av att be om något och få det. Låt personen se att det finns mera på det fat som du håller i eller i den flaska som du häller ur.
 • Ät eller drick av personens favoritmat så att hen ser det och visa tydlig uppskattning (”mmm, god gurka!”, ”chips, åh va gott”).
 • Skapa behov av att be om hjälp. Välj föremål som personen inte kan hantera själv: blåsa upp ballong, leksak som ska vridas upp, sätta på TV/video/dator, öppna locket på en burk och så vidare.
 • Avbryt en rolig aktivitet som ni gör tillsammans. Starta en aktivitet eller lek (jaga, tittut, gunga, en sång). Stanna upp när det är som roligast och invänta signal från personen att hen vill leka mer. Signalen kan vara en blick, en rörelse, ett ljud eller ett ord allt utifrån personens förmåga. I början ska signalen vara enkel att göra för personen så att hen inte upplever det som ett tvång eller blir arg.
 • Erbjud personen något som hen inte tycker om. Det kan vara ett föremål, en aktivitet eller något ätbart. Visa personen ett lämpligt sätt att säga ”Nej/vill inte”.
 • Låt personen välja. Håll upp två föremål och vänta på att personen väljer med handling, rörelse, bild eller ord. Eftersom du vill stimulera personen att själv ta initiativ ska du i denna situation inte fråga ”Vad vill du ha?” eller uppmana hen att säga efter dig (”Säg mjölk”).

Att tänka på som samtalspartner

Syftet med tipsen är att stimulera personen att på eget initiativ kommunicera med dig. Därför ska man som samtalspartner vara uppmärksam och beredd men lite passiv och träna sig på att invänta personen. Drivkraften att be om något ska vara inbyggd i målet, det vill säga de föremål, aktiviteter eller den mat som personen ber om. 

Förhållningssättet skiljer sig från den roll man har när man till exempel vill stimulera personen till socialt samspel eller när man vill vara en språklig förebild. Då är man ofta mer aktiv, visar barnet, ger starthjälp eller talar om vad man vill att barnet skall göra.

Fritt översatt från Wetherby & Prizant 1989.

Underlätta språkförståelsen

Förutom att kunna kommunicera sina egna önskningar och iakttagelser är det viktigt att också uppfatta och förstå omgivningens kommunikation.  I många fall kan man behöva öva extra på språkförståelse och komplettera den talade kommunikationen med någon form av visuellt stöd.

Tips för att underlätta språkförståelsen:

 1. Prata mindre
 2. Betona det viktiga
 3. Sänk taltempot
 4. Visa (med gester, föremål, bilder).

Fritt översatt från ”More Than Words”, Sussman 1998.

Komplettera med AKK

Om man har ett begränsat talat språk är det lämpligt att gå vidare med att hitta en passande alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).

Om olika former av AKK på habilitering.se

Publicerad: 2019-02-08

Skribent: Ulrika Långh, fritt översatt av Wetherby & Prizant 1989