Stöd vid möten

Till personal i skolan

Jag har kryssat för det som är viktigt för mig på grund av min funktionsnedsättning.

 1. Lärare och personal ska få information om autism.
 2. Tydliga skyltar och gärna foton på personalen utanför deras rum.
 3. Inga surrande fläktar, störande ljud eller flimrande starka lysrör.
 4. Att ha en stödperson, som kan hjälpa mig med kamrater, raster och vara med på möten och förklara vad som händer.
 5. Information i god tid om vad som ska hända. Det är jobbigt för mig om det händer något oväntat
 6. Säg vad ni menar rakt och tydligt.
 7. Jag vill ha både muntlig och skriftlig information.
 8. Jag tolkar språket bokstavligt. Säg därför inte sådant som ”Hoppa över kaffet”, ”Stå på egna ben” eller ”Ta med dig dörren när du går.”
 9. Be att jag berättar vad ni har sagt så att ni blir säkra på att jag verkligen har förstått.
 10. All undervisning på så få ställen som möjligt.
 11. Jag vill få hjälp att hitta sysselsättning på raster och lektionsfri tid.
 12. Tillgång till ett lugnt rum om jag blir stressad.
 13. Jag har svårt att äta tillsammans med andra eller i större sällskap.
 14. En del mat är svår för mig att äta på grund av smak eller konsistens.
 15. Skriftlig information om vilken hjälp jag kan få och vem jag ska prata med för att få stöd.
 16. Öronproppar eller hörlurar för att slippa ljud.
 17. Jag behöver ordning och reda.
 18. Hjälpmedel som ger mig struktur, till exempel en whiteboard, scheman eller listor på vad jag ska göra.
 19. Stöd och strategier för hur jag ska börja ett arbete och avsluta det.
 20. Tala om precis vad jag ska göra och i vilken ordning jag ska göra det, vad som är viktigast att göra först om jag inte hinner allt, vem jag ska fråga om något blir fel och när jag kan fråga, när jag har ansvar och när andra har ansvar.
 21. Jag vill på bestämda tider gå igenom hur allt fungerar och ha stöd, samtal och hjälp att lösa problem.

Annat som är viktigt för mig:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________


Mitt namn: ________________________________________________________

Adress: ___________________________________________________________

Telefonnummer: ____________________________________________________

E-postadress: _______________________________________________________


Detta material får lämnas ut till:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________