Stöd vid möten

Till personal på Arbetsförmedlingen

Jag har kryssat för det som är viktigt för mig på grund av min funktionsnedsättning.

 1. Arbetsgivaren och arbetskamraterna ska få information om autism.
 2. Tydliga skyltar och gärna foton på personalen utanför deras rum.
 3. Möten i lugn och ostörd miljö.
 4. Inga surrande fläktar, störande ljud eller flimrande starka lysrör.
 5. Att ha en stödperson på möten, som förklarar för mig vad som händer och berättar för andra om vilket stöd jag kan behöva.
 6. Information i god tid om vad som ska hända. Det är jobbigt för mig om det händer något oväntat.
 7. Jag vill ha både muntlig och skriftlig information.
 8. Jag vill inte småprata.
 9. Jag tolkar språket bokstavligt. Säg därför inte sådant som ”Hoppa över kaffet”, ”Stå på egna ben” eller ”Ta med dig dörren när du går.”
 10. Fråga vad jag vill, uppmuntra mig och hjälp mig att komma fram till vad jag kan klara av.
 11. Jag behöver ordning och reda.
 12. Arbetsförmedlingen ska samarbeta med personer som är viktiga för mig, till exempel handläggare, kontaktperson och min familj.
 13. Hjälp mig att hitta något att göra tills jag får ett arbete, eftersom jag kan ha svårt att vara sysslolös.
 14. Motivera mig att studera om jag behöver särskild utbildning för det yrke jag vill arbeta med.
 15. Grundlig information och studiebesök innan jag börjar på ett arbete eller en praktikplats.
Forts. Till personal på arbetsförmedlingen
 16. Tydliga kartor som visar var arbetsplatsen eller praktikplatsen ligger.
 17. Att ha en arbetskamrat till stödperson, som förklarar för mig hur det går till på arbetsplatsen, till exempel var man kan sitta i fikarummet och vad man kan prata om på fikaraster.
 18. Hjälpmedel som ger mig struktur, till exempel en whiteboard, scheman eller listor på vad jag ska göra.
 19. Stöd och strategier för hur jag ska börja ett arbete och avsluta det.
 20. Tala om precis vad jag ska göra och i vilken ordning jag ska göra det, vad som är viktigast att göra först om jag inte hinner allt, vem jag ska fråga om något blir fel och när jag kan fråga, när jag har ansvar och när andra har ansvar.
 21. Jag vill på inplanerade tider gå igenom hur allt fungerar och erbjudas stöd, samtal och hjälp att lösa problem.

Annat som är viktigt för mig:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Mitt namn: ________________________________________________________

Adress: ___________________________________________________________

Telefonnummer: ____________________________________________________

E-postadress: _______________________________________________________

Detta material får lämnas ut till:

________________________________________________________________

________________________________________________________________