Exempel på anpassningar

Elever med diagnos inom autismspektrumet är olika och skolan behöver därför göra individuella anpassningar. Att förbereda eleven på vad som ska hända samt ge information även visuellt, är exempel på stöd som många elever behöver.

En förutsättning för att lyckas med inkludering är att både lärare och annan personal i skolan har goda kunskaper om autismspektrumtillstånd och kan göra anpassningar till elevernas individuella behov. Personalen behöver därmed fortbildning, stöd och tid för förberedelser.

Läraren måste också vilja göra anpassningar i sin undervisning och skapa ett bra arbetsklimat i klassrummet.

Här kommer några exempel några anpassningar som kan vara viktiga att göra.

Förbered eleven

Ett exempel på en enkel sak som kan hjälpa många elever med AST är att förbereda för nästa dags skolarbete. Skolpersonal samarbetar med familjerna på så sätt att eleven varje dag får hem uppgifter och skolmaterial som eleven ska använda nästa dag. Om föräldern går igenom materialet med sitt barn och talar positivt om det, är det något som har visat sig ge bra resultat.

Forskning visar att om man gör det här så ökar motivationen för skolarbete och problemskapande beteenden minskar. Även elever med låga prestationer och mycket problemskapande beteende gör framsteg och blir mer engagerade i sina skoluppgifter.

Visualisera information

På grund av att elever med diagnos inom autismspektrumet har ett annorlunda sätt att uppfatta sinnesintryck, kan man behöva få instruktioner visuellt.

Det finns också ett större behov av att få veta vad som ska hända och därför är det nödvändigt att det ett lägre tempo när viktig information ges. Att få sitta på ett visst avstånd till klasskamrater är också bra för många.

Det är också vanligt bland dessa elever att bara ta in intryck från ett sinne åt gången. Det kan innebära att eleven tittar bort för att verkligen kunna lyssna. Det här kan förstås misstolkas som ouppmärksamhet, vilket det inte är.

Att enbart lyssna, och ta in information via hörseln är svårt för många av de här eleverna. För dem är visuell information, exempelvis bilder eller uppritade markeringar, lättare att ta in och bearbeta.

När det gäller att tolka litteratur och text kan eleverna behöva få hjälp av stödfrågor.

Den här texten uppdaterades 2014-08-26.

Informationsansvarig: Maria Bygdås