Specialpedagogiska skolmyndigheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör de genom: specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag.

På Specialpedagogiska skolmyndigheten kan du bland annat läsa om följande:

  • förmågor och förutsättningar för lärande hos elever med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
  • ​pedagogik och förhållningssätt
  • forskning och rapporter.

spsm.se >

​Studiepaketet NPF

Studiepaketet är ett webbaserat material från Specialpedagogiska skolmyndigheten om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Materialet vänder sig främst till dig som möter barn och elever med till exempel autism och adhd i förskola och skola. Det består av filmer, föreläsningar, texter och reflektionsfrågor. De olika delarna tar upp vikten av förståelse för de behov och förutsättningar en individ har och ger exempel på hur man kan utforma en tillgänglig lärmiljö.

Studiepaket vuxen - spsm.se >

Hitta rätt läromedel

Hitta rätt läromedel är en söktjänst där Specialpedagogiska skolmyndigheten samlar läromedel som underlättar lärandet för elever med olika behov. 

Hitta rätt läromedel med bred söktjänst - spsm.se >

Söktjänsten hitta läromedel - spsm.se >

Den här texten uppdaterades 2017-05-08.

Informationsansvarig: Maria Bygdås