Upptäcktskriterier för autism

Tony Attwood, fil. dr, klinisk psykolog och docent i psykologi, och Carol Gray, författare och konsult, föreslår att man skulle kunna omdefiniera autism utifrån de karaktäristiska starka sidor som personer med denna diagnos ofta uppvisar. De undrar vilka förändringar som skulle kunna uppstå om man definierar autism utifrån "upptäckt" i stället för diagnos.

En diagnos innebär att man uppmärksammar svagheter och problem jämfört med typisk utveckling. Om man definierade autism utifrån starka sidor och talanger skulle det inte finnas i diagnosmanualer längre. Attwood och Gray tycker att det borde finnas en manual som man skulle kunna kalla "Manual för upptäckter om människor" (Manual of Discoveries about people, MDP 1). I den skulle benämningar som dansare, geni, solist, musiker och konstnär ingå, alltså begrepp som fokuserar på en särskild färdighet eller förmåga hos en person. 

Nya tankesätt kan leda till upptäckter som gör gamla tankegångar förlegade. Det skulle kunna resultera i att vi människor och samhället i stort tar till vara chanser att dra nytta av kulturella och kunskapsmässiga bidrag från personer med autism.

"The Discovery of Autism" heter de kriterier som Attwood och Gray tagit fram för att lyfta positiva och starka sidor som är vanliga hos en person med autism. De presenteras här på svenska, översatta till "upptäcktskriterier för autism". Tidigare kallades kriterierna för Aspie-kriterierna.

Upptäcktskriterier för autism

A. En kvalitativ fördel vid social interaktion, vilket visar sig på de flesta av följande sätt:

 1. relationer till jämnåriga karakteriseras av fullständig lojalitet och oklanderlig pålitlighet
 2. frånvaro av sexism, ”ålders-ism”, fördomar mot främmande kulturer; förmåga att uppfatta människor ”så som de faktiskt är”
 3. står för sina åsikter oberoende av socialt sammanhang eller av vad andra tycker
 4. förmåga att hålla fast vid teorier eller perspektiv trots motstridiga fakta
 5. söker åhörare eller vänner som har förmågan att:
  - visa entusiasm för unika intressen och ämnen
  - uppmärksamma detaljer
  - ta sig tid att diskutera ämnen som kanske inte är de mest intressanta för andra
 6. lyssnar utan att hela tiden kritisera eller ta saker för givna
 7. i första hand intresserad av det som verkligen tillför samtalet något; föredrar att undvika ”ritualistiskt småprat”, triviala kommentarer och ytligt samtal
 8. söker uppriktiga, positiva och genuina vänner med ett förutsättningslöst sinne för humor

B. Talar ”autistiska” flytande, ett socialt språk som karakteriseras av minst tre av följande uttryck:

 1. stark inriktning på att söka sanningen
 2. samtal utan dolda budskap eller dold agenda
 3. ett väl utvecklat ordförråd samt intresse för ord
 4. fascination för språklig humor, som ordlekar
 5. avancerat bruk av visuella metaforer

C. Kognitiva färdigheter som karakteriseras av åtminstone fyra av följande uttryck:

 1. stark förkärlek för detaljer
 2. originellt, ofta unikt perspektiv vid problemlösning
 3. sällsynt bra minne och/eller förmåga att minnas detaljer som andra oftast glömt bort eller förbisett, exempelvis namn, datum, scheman och rutiner
 4. entusiastisk och tålmodig när det gäller att samla och katalogisera information om ämnesområden som intresserar personen i fråga
 5. fokuserad och uthållig i sitt tänkande
 6. ett ”levande lexikon” eller fotografiskt minne i kunskaper inom ett eller flera områden
 7. bra på rutiner och har en stark önskan att upprätthålla ordning, vara konsekvent och noggrann
 8. klarhet i värderingar/beslutsfattande opåverkat av politiska eller ekonomiska faktorer

D. Övriga möjliga drag:

 1. skarp förmåga att urskilja specifika sinnesintryck och stimuli, exempelvis: hörsel, beröring, synintryck och/eller lukt
 2. styrka i individuella sporter och spel, särskilt de som kräver uthållighet och visuell precision eller intelligens, exempelvis rodd, simning, bowling och schack
 3. ”socialt obesjungen hjälte” som utmärks av tillitsfull optimism: faller ofta offer för andras sociala brister och fördomar, men är ändå orubblig i sin tro på möjligheten om genuin vänskap
 4. ökad sannolikhet, jämfört med den allmänna befolkningen, att bedriva universitetsstudier efter gymnasiet
 5. visar ofta omsorg om andra som faller utanför ramen för typisk utveckling

 

Översättning: Eric Zander och Muriel Dandroy
Revidering: Eric Zander 2022-03-08

Original:
The Discovery of Autism (tonyattwood.com)

Tack till Tony Attwood för tillståndet att publicera denna artikel.

Publicerad: 2022-03-08

Skribent: Översättning: Eric Zander, Muriel Dandroy. Revidering: Eric Zander 2022-03-08