Stöd under coronapandemin

Alla kan behöva stöd under coronapandemin. För personer med autism kan det vara särskilt viktigt att få hjälp att förstå den nya och okända situation som vi befinner oss i. UNC Frank Porter Graham Child Development Institute i North Carolina, USA, har tagit fram ett material för att stödja personer med autism genom pandemikrisen.

Materialet Att stödja personer med autism genom oroliga tider beskriver hur man kan hantera en förändrad vardag. Det innehåller sju strategier:

  • Skapa förståelse
  • Ge möjligheter att uttrycka sig
  • Prioritera lugnande övningar och copingstrategier
  • Bibehåll rutiner
  • Skapa nya rutiner
  • Uppmuntra relationer (på avstånd)
  • Var lyhörd för förändrade beteenden

Strategierna kan ses som en verktygslåda med idéer. Man kan välja att börja med en strategi som man har erfarenhet av, eller kanske hitta ett verktyg för att ta itu med det problem som skapar mest stress just nu.

Materialet innehåller även exempel och färdiga mallar för att hjälpa anhöriga att använda sig av strategierna snabbt och enkelt. Det kan anpassas för olika åldrar och färdigheter eftersom exemplen har stor variation. 

Materialet är översatt till svenska av Tobias Rasmussen, Lenita Holmboe och Oscar Strömberg. 
Att stödja personer med autism genom oroliga tider (pdf)

UNC Frank Porter Graham Child Development Institute

Annat stöd i orostider

Stöd för en fungerande vardag (habilitering.se)

Må bra psykiskt under coronapandemin (1177.se)

Anpassad information 

Anpassad information om coronaviruset (habilitering.se)