Stöd vid möten

Till personal inom hälso- och sjukvård

Jag har kryssat för det som är viktigt för mig på grund av min funktionsnedsättning.

 1 Läkare och annan personal ska få information om autism.
 2. Tydliga skyltar och gärna foton på personalen utanför deras rum.
 3. Möten i lugn och ostörd miljö.
 4. Inga surrande fläktar, störande ljud eller flimrande starka lysrör.
 5. Att ha en stödperson på möten, som förklarar för mig vad som händer och berättar för andra om vilket stöd jag kan behöva.
 6. Information i god tid om vad som ska hända. Det är jobbigt för mig om det händer något oväntat.
 7. Visa mig runt på avdelningen så jag vet hur det ser ut och hittar personal,
telefon, toalett med mera.
 8. Ett schema som visar när det är rond, mat, medicin, behandling, när jag ska flyttas eller skrivas ut.
 9. Tala om vem jag ska fråga om jag undrar något och när jag kan fråga.
 10. Jag vill inte småprata.
 11. Jag tolkar språket bokstavligt. Säg därför inte sådant som ”Hoppa över kaffet”, ”Stå på egna ben” eller ”Ta med dig dörren när du går.”
 12. Säg vad ni menar rakt och tydligt.
 13. Jag vill ha både muntlig och skriftlig information.
 14. Be att jag berättar vad ni har sagt så att ni blir säkra på att jag verkligen har förstått.
 15. Håll vad ni lovar, annars blir jag osäker.
 16. Jag vill träffa så få människor som möjligt.
 17. Jag vill helst inte trycka på den knapp som ringer på personal.
Forts. Till personal inom hälso- och sjukvård
 18. Jag vill kunna vara ifred om jag vill.
 19. Ett eget rum i slutet av en korridor, där inte så många går förbi.
 20. Jag vill ha mina egna kläder och lakan.
 21. Jag vill äta i mitt eget rum.
 22. Jag vill ha särskild mat för jag har svårt för vissa smaker och/eller kan inte tugga all mat.
 23. Rör inte vid mig i onödan, som till exempel klappar på axeln.
 24. Öronproppar eller hörlurar för att slippa ljud.
 25. Var lugna även om jag blir orolig och stressad.
 26. Jag är känslig för att byta medicin och medicinen kan verka annorlunda på mig.

Annat som är viktigt för mig:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Mitt namn: ________________________________________________________

Adress: ___________________________________________________________

Telefonnummer: ____________________________________________________

E-postadress: _______________________________________________________

Detta material får lämnas ut till:

________________________________________________________________

________________________________________________________________