Stöd vid möten

Till socialsekreterare, handläggare och andra tjänstemän inom kommunen

Jag har kryssat för det som är viktigt för mig på grund av min funktionsnedsättning.

 1. Min handläggare ska få information om autism.
 2. Tydliga skyltar och gärna foton på personalen utanför deras rum.
 3. Möten i lugn och ostörd miljö.
 4. Inga surrande fläktar, störande ljud eller flimrande starka lysrör.
 5. Att ha en stödperson på möten, som förklarar för mig vad som händer och berättar för andra om vilket stöd jag kan behöva.
 6. Information i god tid om vad som ska hända. Det är jobbigt för mig om det händer något oväntat.
 7. Jag tycker inte om beröring, till exempel klappar på axeln.
 8. Jag vill inte småprata.
 9. Jag tolkar språket bokstavligt. Säg därför inte sådant som ”Hoppa över kaffet”, ”Stå på egna ben” eller ”Ta med dig dörren när du går.”
 10. Säg vad ni menar rakt och tydligt. Jag vill ha både muntlig och skriftlig information
 11. Be att jag berättar vad ni har sagt så att ni blir säkra på att jag verkligen har förstått.
 12. Jag behöver ordning och reda.
 13. Hjälp med att fylla i blanketter.
 14. Håll vad ni lovar, annars blir jag osäker.
 15. Det är lättare för mig att kommunicera via e-post.
 16. Jag vill på inplanerade tider gå igenom hur allt fungerar och erbjudas stöd, samtal och hjälp att lösa problem.

Annat som är viktigt för mig:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________


Mitt namn: ________________________________________________________

Adress: ___________________________________________________________

Telefonnummer: ____________________________________________________

E-postadress: _______________________________________________________


Detta material får lämnas ut till:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________