Öva social förmåga hos barn

Alla människor ingår i ett socialt sammanhang. Även en liten utveckling av den sociala förmågan kan få stor betydelse för ett barn med autism och dess omgivning. För de flesta barn med autism är det meningsfullt att öva sociala färdigheter.

  • Anpassa miljön. Tillrättalägg och arrangera miljön så att det sociala samspelet stimuleras och understöds. Se till att det till exempel finns kafé-leksaker, dockor, klossar, tåg och bilar tillgängliga för barnet.
  • Delta i aktiviteter där socialt samspel är i fokus. Satsa mycket på aktiviteter där socialt samspel finns med. Det kan vara lek, dramaövningar och liknande som påverkar den sociala samspelsförmågan.
  • Låt jämnåriga delta. Ett sätt att få barn med autism att utveckla ytterligare sociala färdigheter är att låta typiskt utvecklade jämnåriga barn delta i leken.
  • Ta hjälp av visuellt stöd. Sociala skeenden kan man lära sig förstå genom så kallade sociala berättelser eller seriesamtal. Det innebär att barnet tillsammans med en vuxen använder bilder eller skriven text för att förstå och förklara situationer, förändringar och händelser. Det kan till exempel vara en bok som visar hur man gör när man går på kalas.
  • Underlätta generalisering. Hjälp barnet att använda sina nya färdigheter i olika miljöer och situationer, och tillsammans med olika människor.

Referens

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer. (2004). Mångsidiga intensiva insatser för barn med autism i förskoleåldern. Stockholm

Senast ändrad 2022-04-11

Skribent: Eric Zander, Katarina Kindwall