Mun och tänder

Det är inte ovanligt att barn och vuxna med autism har problem med mun och tänder. Det kan handla om att ha svårt att tugga och svälja, ha svårt att borsta tänderna eller tycka att tandläkarbesök är mycket obehagligt. Men det finns både hjälpmedel och metoder för att träna det som är svårt.

Avvikande bett och speciella svårigheter med musklerna i och runt munnen är problem som många med autism har. Det kan påverka både talet, förmågan att äta och utseendet. Många med autism har också svårt att sköta sina tänder och tycker att det är mycket obehagligt att gå till tandläkaren.

Munnens funktioner

Vi tänker sällan på vilka centrala funktioner munnen har för oss. Genom munnen tar vi in mat och dryck, den är en viktig del när vi formar vårt tal och vår röst och genom den andas vi. Som riktigt små använder vi också munnen för att utforska omvärlden, genom att smaka, suga och bita. Munnen är en viktig del av mimiken, vilket påverkar hur andra uppfattar oss. Många av dessa funktioner kan vara problematiska för en del barn och vuxna med funktionsnedsättning, ibland på grund av avvikande bett och muskelstyrka, ibland av mindre uppenbara skäl.

Att äta kan vara svårt

Många små barn med autism har problem när de ska börja lära sig äta. Därför kan de behöva mycket träning i att bita, tugga, föra maten bakåt i munnen med hjälp av tungan, och slutligen att svälja. Vi är programmerade för denna färdighet tidigt i livet, men om den inte utvecklas kan det krävas omfattande träning senare.

Munnen kan bli överkänslig om den inte används för att äta, och barnet kan då protestera mot att ta in mat eller till exempel en tandborste i munnen. Om muskulaturen runt om och inuti munnen är försvagad behöver den stimuleras och tränas. Det gäller också barn som inte kan hålla ihop munnen om saliven, så att de dreglar.

Ta reda på vad svårigheterna beror på

Det är viktigt att undersöka vad barnets svårigheter beror på. Det kan handla om medicinska orsaker, såsom missbildningar, tandsjukdomar eller neurologiska sjukdomar. För andra kan problemen hänga samman med autism eller intellektuell funktionsnedsättning. Då kan träningsmetoder som tuseninlärning och tuggskola vara bra för att ge ätandet en positiv laddning.

Problem med ätandet har inte alltid med teknik att göra, maten kan också vara en arena där barnet kan utöva en viss makt.

 

Kunskapscenter - Mun-H-Center

Mun-H-Center i Göteborg är ett nationellt kunskapscenter för sällsynta hälsotillstånd som är specialiserade på svårigheter med mat och ätande. På deras webbplats finns information om hjälpmedel som kan underlätta munvård, tandvård och oralmotorisk träning. Kunskapscentret är en del av specialisttandvården inom Folktandvården Västra Götaland.

Skribent: Vanna Beckman

Granskare: SvenOlof Dahlgren