Flexibel integrering

Elever med Aspergers syndrom kan gå i en vanlig klass eller i en mindre grupp i en vanlig skola. Miriam Lindström, pedagog på Skolstöd vid Stockholm stads utbildningsförvaltning, menar att det viktigaste är att eleven får gå i den skola hon eller han vill och att skolan tar sitt ansvar för att det fungerar.

Inkludering kan ske på många olika sätt i skolan och Miriam menar att flexibilitet är en grundförutsättning.

– Det är den enskilda eleven tillsammans med sina föräldrar som ska bestämma vad som känns bäst. Man ska inte behöva flytta mellan olika skolor för att det inte fungerar.

Olika skolor

Ibland får Miriam samtal från enskilda föräldrar som oroar sig för sina barns kommande skolgång.

– Det händer att jag pratar med föräldrar till barn som fått diagnosen i förskoleåldern och som inte fått någon tydlig information om vad som gäller angående barnets skolgång. De vet inte vad som erbjuds, vad de kan förvänta sig eller vad som är skolans ansvar. Jag brukar ge dem rådet att först kontakta den skola som ligger närmast, men också ringa runt och fråga hur man tänker på andra skolor.

Identifikation viktigt

På en del större skolor finns det en liten undervisningsgrupp med elever som har Aspergers syndrom. De har gruppen som sin hemklass. Efter egna förutsättningar och önskemål kan de sedan delta i andra klassers undervisning eller andra kurser på skolan.

– I gymnasiet arbetar man ofta så, men även i grundskolan är det fullt möjligt. Min erfarenhet är att en del elever med Aspergers syndrom tycker att det är skönt att vara i en grupp där flera har diagnosen. Identifikation är viktigt eftersom det är vanligt att man länge präglats av en känsla av att vara avvikande och annorlunda. Då kan det vara en stor lättnad att upptäcka att man inte är ensam. 

Inte behöva flytta

En del barn och ungdomar vill istället gå i en vanlig klass eller i en mindre skola där det inte finns andra elever med Aspergers syndrom. Miriam tror på närhetsprincipen. Man ska inte behöva flytta för att få skolgången att fungera.

– Det fungerar ofta bra att vara ensam om diagnosen i klassen eller skolan. Men det bygger mycket på skolans kunskaper, förhållningssätt och attityd. Man ska kunna gå i sin hemskola och få det stöd som behövs för att det ska fungera tillfredsställande. Som elev har man rätten på sin sida. Ansvaret ligger på skolan.

Den här texten uppdaterades 2012-07-12.

Informationsansvarig: Maria Bygdås

Skribent: Monica Klasén McGrath