Öva sociala förmågor

Vid autism är förmågan till socialt samspel alltid nedsatt i förhållande till personens ålder och begåvning. Det är ett av de utmärkande dragen vid autism. Men detta innebär inte total avsaknad av eller ointresse för socialt samspel. Många med autism samspelar med sin omgivning men de gör det mindre ofta, under kortare stunder och på ett annat sätt än sina jämnåriga.