Tuseninlärning

Tuseninlärning kallas en metod som kan göra det möjligt för barn med svåra funktionsnedsättningar att lära sig acceptera tandvård. Den bygger på att varje moment övas många gånger, och har utvecklats av Viviann Olsson och Mun-H-Center i Göteborg. Principerna kan även användas för vuxna.

Tuseninlärning bygger på att varje moment övas flera gånger på samma dag, med paus mellan varje övning. Bildstöd ingår ofta, liksom mycket beröm och belöning. Proceduren kan anpassas, förkortas eller utvidgas allt efter individuella behov – personer med funktionsnedsättning skiljer sig ju mycket åt.

Inledningen till tuseninlärning är ett samtal mellan tandvårdspersonal och föräldrar eller assistent, utan att barnet är med. Där berättar föräldrarna om sitt barn och får information om tuseninlärningen. Tillsammans planeras träningen för just det här barnet. Om han eller hon redan är van vid bildstöd får familjen bilder med sig hem av kliniken, väntrummet, behandlingsrummet och den person som ska sköta träningen, kanske också en tandborste eller tandspegel. Ofta påbörjas ett album med bilder som kan fyllas på vartefter erfarenheterna blir fler. Man enas om målsättningen för ett första besök, som kanske bara är att bli bekant med väntrummet eller behandlingsrummet.

Mycket beröm, aldrig tvång

– Så fort patienten visar ovilja eller vill resa sig ur stolen så gör vi en paus, berättar Pia Dornérus på Mun-H-Center som länge arbetat med tuseninlärning. Vi håller aldrig fast eller tvingar en patient. Genom att hela tiden visa barnet på foto vad vi ska göra härnäst, bygger vi upp förståelsen och en trygghet, som gör att barnet snart frivilligt kommer tillbaka och lägger sig i stolen. Varje sittning börjar på samma sätt, så att den blir lätt att minnas och återuppta och utvidgas. Kanske får barnet göra fem till sju ”besök” i tandläkarstolen den första dagen, med olika långa pauser emellan. Vi ger mycket uppmuntran under hela behandlingen, både med små applåder och positiva ord: bra!, duktigt! och fint! Som avslutning på dagen belönas barnet med något det verkligen uppskattar, som till exempel en leksak.

Tre till fyra övningsdagar kan behövas. De olika momenten adderas i tur och ordning och slutar med att tandläkaren blir introducerad och kan genomföra undersökningen.

Målet är trygghet

Målet för tuseninlärningen är alltså att barnet ska känna sig trygg i tandvården. Han eller hon ska klara av att komma regelbundet för förebyggande tandvård och att bli undersökt av tandläkare som lägger upp en individuell behandlingsplan.

Andreas till exempel som kom hit som 8-åring, kunde bli undersökt efter att ha varit här i tre omgångar. Nu går han på förebyggande behandling hos tandhygienist fyra gånger per år och en gång per år till tandläkaren på sin hemort.

Anders bor i en gruppbostad och har inget tal och förstår endast symboler. Han har stora tandvårdsproblem eftersom han brukar stöta upp en del av maten och tugga om den när den redan är påverkad av magsyra. Efter tuseninlärningen har han inga problem att komma regelbundet till Mun-H-Center. En speciell liten väska med tandborste och tandspegel är signalen som gör att han är förberedd och vet vart han ska. Lagningar, röntgen med mera sker under narkos, men förebyggande behandling och undersökning fungerar utan problem.

De flesta patienter går från tuseninlärning över till den vanliga tandvården. Hur själva överlämnandet går till är viktigt. I vissa fall kan tandsköterskan från hemkliniken vara med under en del av arbetet med tuseninlärningen på Mun-H-Center. På så sätt kan övergången till hemkliniken bli lättare.

Mer om tuseninlärning > 

Informationsansvarig: Maria Bygdås

Skribent: Vanna Beckman

Granskare: SvenOlof Dahlgren